Maandag 18 juni 2018

Er zijn personen en met hen verbonden omstandigheden die groter zijn dan Suriname. Een deel van de Surinamers wil dat ze personen en hun omstandigheden direct linken aan God. Zo zijn bepaalde politieke partijen en hun leiders groter dan Suriname. Niet zij zijn dienstbaar aan Suriname, maar Suriname moet dienstbaar zijn aan hen. Een van deze omstandigheden zijn de skalians die op de Surinaamse wateren het water vervuilen en de flora en fauna vernietigen. Deze skalians zijn actief in het binnenland, een gebied dat vergelijkbaar is met het wilde westen in Amerika enkele eeuwen terug tijdens de ‘gold rush’. Het recht van de sterkste geldt in het binnenland en dat is zo omdat de Surinaamse regeringen dat graag zo houden. Door de wild-west-situatie die door de regering in stand wordt gehouden profiteert iedereen die relevant is en meetelt, mee. Relevant zijn zij die een stem hebben in Suriname, dus dat zijn de vrienden en familieleden van de politieke elite. Er geldt in Suriname een onvervalst kastenstelsel en clans regeren over Suriname, precies zoals verwoord is door de discipel van de regeringsleider, de minister van Onderwijs. Er wordt geregeerd ‘over’ Suriname, dus vanuit een hoogte over de lage kaste. De verschillende clans (NDP en NF-plus) maken de hoge kaste uit, de clanleden bevechten elkaar in de politieke arena, waar een heus toneel van spanning en vijandigheid wordt opgevoerd. De twee clans houden de facto veel rekening met elkaar; wanneer represailles volgen, dan is het voor het voetvolk van de clans. De minister van NH is wat ons betreft de meest onbetrouwbare en ruggengraatloze minister in het huidige kabinet. Hierbij ondervindt deze minister hevige concurrentie van de LVV-collega. Wat zijn de skalians? Is het wettelijk mogelijk dat een skalian op Surinaamse wateren mag opereren? Is het absoluut verboden of heeft een minister discretionaire bevoegdheid om uitzonderingen te maken? Als uitzonderingen worden gemaakt, welke criteria worden daarvoor aangelegd en welke niet? Zijn deze criteria ergens vastgelegd in een beschikking of een staatsbesluit? Als skalians absoluut verboden zijn, wie moet controleren en sancties opleggen? Waarom wordt er niet gecontroleerd en waarom worden er geen sancties opgelegd? Zijn de namen van de bedrijven en de bedrijfseigenaren gepubliceerd op de website van NH en zo niet, waarom dan niet? Wie zijn de bezitters van de bedrijven die de skalians opereren? Wat is hun relatie met de NDP of NF-plus? De skalians zijn er om te blijven, de mensen die deze skalians bezitten zijn veel groter dan Suriname. Wat is de environmental impact en de social impact van de activiteiten van de skalians? Een vraag die ook opkomt is waarom de milieuorganisaties niet opkomen tegen de skalians met wetenschappelijke informatie. Een vraag die ook opkomt, is waarom de omliggende gemeenschappen niet opkomen tegen de schade die door de skalians wordt aangericht aan de ‘livelihood’ (levensonderhoud) van deze gemeenschappen. Het is bewezen in Suriname dat er krachten zijn veel groter dan Suriname, althans dat zulks wordt togestaan. Een voorbeeld is het willens en wetens vernietigen van de kustbescherming door het afgraven van schelpen. In de wereld zijn er multinationals die groter en machtiger mogen zijn dan landen, vooral ontwikkelingslanden. Hoe dieper de corruptie wortel heeft geschoten, hoe groter de kans dat bedrijven en politici de wetten en systemen van een land ondergeschikt maken aan zichzelf. Waarom het wel waard is om tegen het kleineren en beledigen van Suriname op te komen, is omdat het mensenlevens kost. Jongeren die vanwege hun leeftijd gefixeerd zijn op de/hun ‘toekomst’ worden zo gedwongen om het land te verlaten. Suriname maakt niet genoeg stappen vooruit in vergelijking met vergelijkbare landen. Suriname is niet in staat om te stijgen naar het niveau waar het behoort te zijn. Suriname is een armer ontwikkelingsland geworden in de afgelopen periode door de heerschappij volgens het clan-systeem, waarover we lezen in de geschiedenis van de eeuwenoude beschavingen. Clans zijn nu in moderne staten gedegradeerd tot gangs, maar in ouderwetse staten regeren de clans nog. Suriname is vanwege de heersende bandeloosheid een ouderwetse staat. Dat is ook de te zien aan de staat van het land. Een deel van de ondernemers die in aanmerking komt voor bijvoorbeeld overheidsopdrachten, voert deze opdrachten niet goed uit. Er worden bezuinigingen en aanpassingen in de projectuitvoeringen doorgevoerd waardoor bijvoorbeeld de straten en de trottoirs heel primitief uitzien in Suriname. Er wordt naar verluidt minder en inferieur materiaal gebruikt met ouderwetse technieken en methoden. Alles hangt echter af van scholing en ontwikkeling. Geschoolde en ontwikkelde burgers zijn minder aanhangers en volgelingen van personen. De oplossing in het groter maken van Suriname dan alle burgers en iedereen is meer scholing. De Surinaamse bevolking is een laag geschoolde bevolking.