Donderdag 24 januari 2019

Houtexport volume per regio in 2015

Houtexport volume per regio in 2015

Na de importtoename op pesticiden is er een andere ontwikkeling, die eveneens verontrustend is: de stijgende trend van ontbossing voor economische doeleinden. De vele gevaren van deze business is datgene wat de volksvertegenwoordiger tevens medicus, Dew Sharman (VHP), onder de aandacht wenst te brengen. In gesprek met Dagblad Suriname accentueert hij dat er in de afgelopen jaren een toename merkbaar is van de houtkap in Suriname. Desalniettemin is de bewustwording over de milieuschade op lange termijn in mindere mate aanwezig onder de samenleving. Dit komt doordat milieuschade voornamelijk geassocieerd wordt met de grootschalige mijnbouwactiviteiten. “Mijnbouw is inderdaad een groter gevaar dan houtkap. Maar dat wil niet zeggen dat houtkap in de toekomst geen problemen zal vormen. Als dit ongecontroleerd blijft gebeuren (onbehoorlijke naleving van de wetgeving) zal houtkap op een gegeven moment grote milieuschade met zich meebrengen”, licht Sharman toe. Op dit moment is de ontbossing nog proportioneel. Juist daarom is het van belang om voorzorgsmaatregelen te treffen. “Als samenleving moeten we nagaan hoe we ons regenwoud kunnen beschermen.”

Tekort van rondhout op lokale markt
Wat thans sterk tot uiting komt, is dat het hout grotendeels gebruikt wordt voor de export. “Zo gaat het grootste deel naar China; de vraag naar rondhout is in de Oosterse landen heel groot. Dat maakt dat de lokale markt eronder lijdt. De lokale houtzagerijen klagen steen en been hierover.” Aan deze trend moet er dus een verandering komen. De volksvertegenwoordiger deelt mee dat houtverwerking in Suriname nogal betekenisvol is en daardoor een enorme spin-off effect creëert. Het afbouwen van houtkap hoeft in eerste instantie dus geen hoofddoel te vormen. “De houtkap biedt over het algemeen werkgelegenheid, een redelijk tarief voor hout en daardoor betaalbare woningen.” Het gaat erom dat er meer aandacht besteed moet worden aan de bescherming van het milieu. “Houtkap bevindt zich nu rond de 600.000 kubieke meter. In 5 jaar tijd kan dat oplopen naar 1 miljoen kubieke meter.”

Humaniteit versus materieel gewin
Het is van oudsher bekend dat de aanwezigheid van regenwouden de leefbaarheid van de mens, flora en fauna vergroot. Daarom moet de keus voor het bevorderen van de zuurstof of het exploiteren van houtkap bewust genomen worden. Het regenwoud wordt doorgaans wereldwijd aangewend voor economische activiteiten, geneeskundig, educatief en recreatief gebruik. Sharman stelt dat het behouden van het regenwoud ook financiële voordelen met zich kan meebrengen. “We kunnen internationaal bijvoorbeeld nagaan om fondsen te verwerven om het bos te koesteren, zoals Guyana dat heeft bewezen; nu wordt er met houtkap geld verdiend, maar er kan ook een tijd komen waarin we met behoud van het bos geld kunnen verdienen.” Dit alles is echter een geleidelijk proces. Houtkap vormt namelijk een essentiële factor bij het vervaardigen van tal van producten, waaronder meubels. “Houtkap moet bij mondjesmaat toegelaten worden om de lokale markt te voorzien, met in acht neming van de milieubescherming, zoals die van het Celos Management Systeem. Het op grote schaal exporteren van hout moet daarentegen wel ontmoedigd worden”, aldus Sharman.

KSR