Dinsdag 19 februari 2019

1Sharman “Abortuswet rationeel bespreken met elkaar”Het aantal zwangerschappen ligt veel hoger dan het aantal bevallingen onder moeders tot 19 jaar. Een belangrijke oorzaak is het ontbreken van een abortuswet. Parlementariër Dew Sharman geeft in het vraaggesprek met de krant aan dat spreken over abortus nog steeds gevoelig ligt in onze samenleving. Hierbij geven vooral religieuze en culturele factoren de doorslag. “Toch zullen we op enig moment met alle maatschappelijke en religieuze organisaties in gesprek moeten om dit onderwerp bespreekbaar te maken, waarbij we de samenleving informeren over de pro’s en contra’s van het hebben van een abortuswet”, zegt Sharman. “We hebben in het land vrijdenkers en conservatieven, maar we zullen moeten kijken naar de maatschappelijke werkelijkheid en op rationale basis naar zaken moeten kijken. Het wordt tijd dat we ook zo een gevoelig onderwerp recht toe-recht-aan bespreken.” Volgens informatie van de politicus verlaten 5 tot 10 procent van de in verwachting geraakte leerlingen vroegtijdig de school.
Uit gesprekken met enkele scholen komt naar voren dat het beleid bij tienerzwangerschappen inhoudt dat de scholen de 6 weken voor en 6 weken na regel hanteren. Dit, om jonge moeders de gelegenheid te geven de school af te maken. Muriël Hoepel, onderdirecteur van het Minowc, geeft aan dat er voor vos-scholen inderdaad een protocol geldt voor de 6 weken regeling, terwijl voor de voj-scholen de inspecteurs apart bepalen hoe er met een leerling in verwachting wordt omgegaan. Voor de lagere scholen geldt het beleid om de leerling dan op een andere school te plaatsen.