Vrijdag 15 maart 2019

Sham Binda, voorzitter van de Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (Akmos), blikt niet tevreden terug op het 50-jarig bestaan van de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus). Op 1 november heeft Adekus haar 50ste Dies Natalis (jubileum) gevierd. In al die jaren is de enige universiteit van Suriname niet in staat geweest om het internationaal onderwijs bij te benen, stelt Binda in gesprek met Dagblad Suriname. “En dit heeft uiteraard impact op de kwaliteit van het onderwijs. We moeten werken aan een stukje modernisering, want ons onderwijssysteem is sterk verouderd, vanaf de basisscholen tot en met de universiteit. Er wordt veel praktischer gewerkt in de wereld. De technologie/ICT is anno 2018 zover dat men niet meer met schoolborden en krijt werkt. Alles is nu gedigitaliseerd. En zonder dat soort equipment blijven we achter.”

Binda zou het op prijs stellen als de universiteit ernstig zou bezinnen over deze feiten in plaats van elk jaar de Dies Natalis feestelijk te gedenken. Hij merkt voorts op dat de universiteit jaarlijks het inschrijfgeld verhoogt zonder rekening te houden met de op hol geslagen economie. “Hoe willen we hoger kader in Suriname stimuleren met dergelijke maatregelen? De docenten moeten zich ook kunnen bijscholen, maar met de hoge inschrijfkosten krijgen ze de gelegenheid niet om dat te doen. En daardoor komen we steeds in de vicieuze cirkel van verouderd onderwijs terecht.” Binda ziet totaal geen groei in het Surinaams onderwijs, terwijl het mondiaal continue in ontwikkeling is. Zo moet het curriculum afgestemd worden op datgene wat het bedrijfsleven nodig heeft. “In feite ligt het niet aan de docenten, maar aan het systeem”, aldus Binda.

KSR