Maandag 20 mei 2019

2 Sewcharan Gersie moet tekst en uitleg geven aan de samenleving“Het kan niet zo zijn dat de regering 2 dagen terug zegt ‘dit is Gossip’ en nu blijkt dat wat gesteld wordt, de waarheid is. De regering kan ons toch niet voor de gek houden.” Dit stelde Gerold Sewcharan, voorzitter van de politieke partij PRO in het programma Kal Aaj Aur Kal, afgelopen woensdag. Volgens de Bankwet 1956 kan de president van de Centrale Bank van Suriname (CBVS) op voorstel van de raad van commissarissen, door de regering worden geschorst of ontslagen. Alvorens een dergelijk besluit te nemen, zal de regering hem de gelegenheid geven door haar gehoord te worden, tenzij zeer buitengewone omstandigheden dit onmogelijk maken. In geval van schorsing wordt tevens aan de regering een voorstel gedaan over de tijdelijke vervulling van de functie.

Sewcharan benadrukte dat de Bankwet de positie van de governor heeft geregeld. Dezelfde wet regelt ook de mogelijkheden voor de regering om de governor te benoemen, schorsen of te ontslaan. De bankpresident wordt door de regering benoemd voor de tijd van 5 jaren. Volgens Sewcharan kan de regering de bankpresident niet eerder ontslaan.
Het is voor Sewcharan belangrijk om uitleg te krijgen over waarom Glenn Gersie als governor nu zijn functie heeft neergelegd. “Gersie is dit aan de samenleving verschuldigd. Hij kan niet bedanken en dat zo blauwblauw laten. Wij, de samenleving, hebben hem voor de bijdrage die hij in de afgelopen jaren heeft geleverd, betaald. Wij hebben als samenleving het recht om te weten waarom meneer Gersie zijn functie heeft neergelegd”, stelt Sewcharan. “Er moet nu een andere president benoemd worden. Dat betekent dat de samenleving zal betalen voor een president, die thuis zit (gezien hij voor 5 jaren benoemd is), en een president die op de bank zit. Gersie moet tekst en uitleg geven aan de samenleving”, stelt Sewcharan. Hij benadrukte dat de samenleving dit niet moet accepteren.

Kavish Ganesh