Maandag 18 juni 2018

Scholieren vragen aandacht voor    milieuaspectenDonderdag heeft de voorzitter van het parlement, Jennifer Geerlings – Simons, een petitie in ontvangst genomen van Stichting Projecten en Stichting Milieu Watch Suriname in het kader van de Wereld Aardedag 2017 met als motief het behoud van het milieu. Enkele scholieren van de lagere en muloschool waren ook aanwezig voor de petitie-indiening.

In de petitie is onder andere opgenomen dat er strenger toezicht dient plaats te vinden op de uitvoering en naleving van artikel 39 van de Politiestrafwet met betrekking tot zwerfvuil. Daarnaast wensen de voornoemde stichtingen financiële ondersteuning van de overheid ten aanzien van initiatieven om de samenleving te leren wat afval met de natuur/milieu doet. Ook is er gevraagd om de activiteiten over het recyclen van afval te ondersteunen. Het ligt eveneens in de bedoeling dat de schoolkinderen informatie krijgen over planten, zwerfafval en het hergebruik van bepaalde wegwerpartikelen.

“In verband met de Wereld Aardedag 2017 zullen de stichtingen in de maand mei deze dag vieren. In beginsel is het al gestart op meer dan 20 scholen, waarbij tientallen plantjes/bomen geplant zullen worden, met medewerking van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, EBGS en RKBO-scholen. Stichting Projecten heeft ervoor gezorgd dat er op een bescheiden manier milieuonderwijs is gegeven.” Dit zegt Humphrey Schurman, voorzitter van Stichting Milieu Watch Suriname, tijdens de indiening van de petitie. De kinderen die eveneens aanwezig waren, zijn een onderdeel van de grote groep aan wie milieuonderwijs is verzorgd. Door het enthousiasme van deze kinderen hebben de stichtingen besloten om de ideeën vast te leggen. “Als de kinderen ouder zijn en iets mogen doen voor het land, willen zij een schoon Suriname hebben. Dit heeft ons getriggerd om dit idee te vertalen in onze petitie.”

KSR