Dinsdag 19 februari 2019

2Scheek “Studenten behoren inderdaad de geldende factor te zijn”1De studentencoördinatoren op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus) hadden er rekening mee gehouden dat de colleges niet op dinsdag zouden aanvangen. Dit, ondanks zij hadden geëist dat de actie van de Vakvereniging Wetenschappelijk Personeel Universiteit (VWPU) op dinsdag zou eindigen. “Het goed gesprek tussen de minister en de VWPU is een stap in de goede richting als wij er rekening mee houden dat het moeilijk is om bij de minister binnen te komen. Onze activiteiten (de brief van de studenten onder andere) hebben ervoor gezorgd dat dit tot een goed eind is gekomen. Zo zie je dat studenten inderdaad de geldende factor behoren te zijn en wij inderdaad betrokken moeten worden”, stelt studentenvertegenwoordiger Emanuel Scheek. De studenten waren volgens Scheek erop voorbereid dat de president inderdaad ervoor zou zorgen dat de middelen (100% salariscorrectie) worden vrijgemaakt.
VWPU wil nu de garantie hebben over wanneer het geld exact wordt uitbetaald. Die garantie kan pas vandaag komen van de minister van Onderwijs, Lillian Ferrier. De minister van Financiën zal haar moeten aangeven op welk termijn de middelen beschikbaar zijn. Verder moet de universiteit de verkregen middelen en informatie nog verwerken. “Zolang in ieder geval de colleges maandag van start gaan en de uitgezette inhaaltrajecten worden doorlopen, moet dit geen probleem worden. Zo niet, komen er zwaardere vervolgacties”, stelt Scheek
Binnen de faculteiten wordt er intern al gesproken over hoe het inhaaltraject eruit zal zien. Na de verzekering van de minister zal de VWPU ook beginnen met scenario’s rond dit traject.

Kavish Ganesh