Woensdag 23 januari 2019

1Schaarste kip gecreëerdVolgens de voorzitter van de Consumentenkring Suriname (CKS), Albert Alleyne, wordt de schaarste van kip gecreëerd en wel door de grote kwekerijen. Waar het precies aan schort, is dat de mensen die monopolie hadden en de kuikens leverden een belangrijke rol hebben gespeeld in de beschikbaarheid van kip. “Was het zo dat de kleine ondernemers in december voldoende kuikens hadden om te kweken, hebben we gezien dat de verkoop van kuikens is verminderd, waardoor we een tekort hebben gekregen en een gecreëerde schaarste.”

Vanaf de invoerrechten op buitenlandse kip en kipdelen verdubbeld zijn, had de lokale kipsector aangegeven volledig te zullen voorzien in de lokale behoefte van de samenleving als het gaat om kip en kipdelen. Echter hebben consumenten in de afgelopen maanden een schaarste aan kip mogen ervaren. Prijzen die variëren tussen SRD 22.50 – SRD 30 per kilo voor lokale kip. Op de markt betaalt de consument al gauw SRD 27,50 per kilo. Gezegd werd dat de oorzaak van de schaarste zou liggen in het feit dat in de maanden oktober – december 2017 er een enorm overschot aan kip was, waardoor de prijs van kip gedaald was. Echter zou het overschot zijn ontstaan naar aanleiding van de aankondiging van de regering om de invoerrechten op importkip te verhogen ter stimulering van de lokale productie. Volgens een pluimveebedrijf is de verhoging op de invoerrechten echter uitgebleven, wat tot gevolg had dat pluimveeboeren veel minder kip hebben ingezet, waardoor er nu een schaarste is aan lokale kip.

ECD moet nu tanden laten zien
Alleyne zegt hieraan te twijfelen. De overheid zou de importheffing van kip en kipdelen van 20 naar 40% reeds op 1 augustus 2017 verhoogd moeten hebben. Wat volgens hem wel logisch is, als men de kleine ondernemer onvoldoende kuikens geeft om te kweken. “Om hun kosten eruit te halen zijn ze genoodzaakt hun prijs te verhogen. Zijn er voldoende kuikens, kan er sprake zijn van goede concurrentie. De grote kwekerijen hebben constant hun prijzen hoog gehouden. De prijs was in de slagerijen altijd dichtbij SRD 30 en dat willen zij ook dat de kleine ondernemingen aanvoeren. De kleine onderneming zag echter dat hij al voldoende winst kon maken wanneer hij zijn kip voor SRD 13,50 per kilo verkocht. Dus de grote kwekerijen creëren dit, wat een zeer kwalijke zaak is. Wat er moet gebeuren, is dat de Economische Controle Dienst (ECD) daadwerkelijk moet tonen waarvoor ze staan. Ze moeten de economische handelingen gaan volgen en kijken als er geen frauduleuze handelingen zijn in de handel. Zij moeten nu de tanden laten zien.”

Het advies dat de CKS-voorzitter aan de consument kan geven, is om nog net genoeg kip te kopen wat ze nodig hebben. Nochtans slaat dat op niets, omdat er een schaatste is gecreëerd, dus zal er overall al weinig te verkrijgen zijn”, aldus Alleyne.

NK