Zaterdag 20 april 2019

Bewoners van het Van Pettenpolder Project aan de Cassaveweg-Zuid in Nickerie hebben aangeven dat de elektriciteitsvoorziening veel te wensen overlaat. Slechts een deel van het project is aangesloten op het net. Het ontbreken van straatverlichting in het overgrote deel van de buurt ontneemt de bewoners het woongenot en het veiligheidsgevoel ontbreekt. Er vinden regelmatig diefstallen plaats.

Slakkengang
Districtsraadslid Kiran Tahdil zegt ervan te kunnen meepraten. ‘Er worden dagelijks spullen weggedragen door dieven. Deze schade komt gezien de economische moeilijke tijden dubbelhard aan. Er wordt sedert vorig jaar gewerkt aan de aansluiting op het elektriciteitsnet, maar er wordt gewerkt met een slakkengang. Er wordt steeds beloofd dat de aansluitingen op het elektriciteitsnet spoedig zal plaatsvinden en wordt er om geduld van de gedupeerde bewoners gevraagd.’

Directie Natuurlijke Hulpbronnen op bezoek
Onlangs is de directie van Natuurlijke Hulpbronnen op werkbezoek geweest en is er gesproken over onderhoudsontwikkelingen in Nickerie, waaronder de elektriciteitsvoorziening. Volgens het districtsraadslid laat de straatverlichting niet alleen in Van Pettenpolder veel te wensen over. Het vervangen van uitgebrande lampen is verre van volmaakt in Nickerie.

HD