Dinsdag 19 februari 2019

VHP-topman Chan Santokhi hoopt dat het parlement zo snel als mogelijk informatie van de regering krijgt over de geconfisqueerde 19,5 miljoen euro aan geldtransporten van de Centrale Bank van Suriname door de Nederlandse justitie. In De Nationale Assemblee heeft hij enkele weken terug voorgesteld dat deze informatie indien nodig ook in besloten verband kan worden vrijgegeven. “Het is bijzonder belangrijk voor de actoren binnen het financieel systeem, de cliënten en ondernemers om te weten wat er precies gaande is. Wat gaat er precies gebeuren? Hoe gaan de overmakingen en transporten van geld nu plaatsvinden? Welke biljetten zijn acceptabel en welke niet? Daarmee zit de burgerij. Je hebt nu een situatie waarbij geld giraal wordt overgemaakt. Wij zien dat daar ook een stukje beperking nu ontstaat. Uiteindelijk gaat dat cash geld toch getransporteerd moeten worden. Als je niet weet wat met het geld gaat gebeuren, dan gaat niemand bereid zijn geld weg te sturen”, zegt Santokhi aan Dagblad Suriname.

Tot nog toe sprake van juridisch probleem
De VHP-leider benadrukt dat het probleem op de juiste wijze moet worden opgelost. “Als het een juridisch probleem is, dan moet het juridisch opgelost worden. Als het een ander probleem is, dan moet het anders worden opgelost. Ik ga ervan uit dat er tot nog toe sprake is van een juridisch probleem waar personen en of instituten zich niet gehouden hebben aan regelgeving. Daardoor heeft Nederland meer informatie nodig. Laat het juridisch zo snel als mogelijk opgelost worden”, stelt hij. De parlementariër hoopt dat met deze oplossing er ook duurzame afspraken gemaakt kunnen worden over hoe toekomstige overmakingen en transporten van geld moet geschieden.

Niets mis met infotrip Hoefdraad naar Nederland
Het is minister Gillmore Hoefdraad van Financiën begin juni ook niet gelukt om het geld, dat in april in beslag is genomen, vrij te krijgen. De 19,5 miljoen euro bestaat uit middelen van 3 banken. 12 miljoen euro is opgekocht via 5 cambio’s, terwijl 7,5 miljoen afkomstig is van bedrijven. Het geld is bestemd voor internationale betalingen in euro’s. De CBvS heeft een financiële voorziening getroffen voor de bedrijven, waardoor aan de verplichtingen voldaan kon worden. Santokhi zelf ziet niets mis met het initiatief van de bewindsman, omdat die altijd de mogelijkheid heeft om informatie te zoeken en op basis daarvan de regering te informeren over wat er precies aan de hand is. “Uiteindelijk, als blijkt dat de zaak bij het Openbaar Ministerie zit van Nederland, bij de fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst, dan zal hij rekening moeten houden met juridische procedures over hoe hij aan informatie komt. Dan zal men ook vanuit Nederland rekening moeten houden dat als zij informatie vanuit Suriname willen, dat dan ook via de juridische weg zal moeten gebeuren. Op het moment dat er sprake is van een strafrechtelijk onderzoek, dan treedt het rechtshulpverdrag in werking. Dan zal je alle informatie over en weer via het rechtshulpverdrag moeten doen. Als de informatie gegeven is, dan moet je nagaan of er sprake is van een strafbaar feit. Wie die strafbare personen zijn en waar het strafbaar is, zodat de jurisdictie in deze zaken goed geregeld kan worden”, aldus de VHP’er.

Faisel Rasoelbaks