Donderdag 24 januari 2019

De jeugdvertegenwoordiger Samir Gobind betreurt de zoveelste lamlegging van de Organisatie van Bus- en Boothouders in Suriname (OBS). Hij kan zich niet indenken hoe één en hetzelfde probleem zich vanaf oktober 2017 tot heden kan voordoen. “Wat was het nut van al die zogenaamde onderhandelingen en afspraken als de jongeren uiteindelijk toch het doelwit moeten worden? De regering dient een verklaring hiervoor te geven”, accentueert Gobind in gesprek met Dagblad Suriname. Hij merkt op dat de autoriteiten, vanaf de aankondiging van de complete lamlegging van zowel het schoolvervoer als openbaar vervoer (NVB) op zaterdag, geen stappen hebben ondernomen om de samenleving gerust te stellen over een spoedige oplossing. “Dat de bus- en boothouders vrijwel elke maand moeten staken voor hun salaris lijkt een oneindige situatie te worden, waar vooral de jongeren de dupe van worden.” Voor de jeugdvertegenwoordiger is dit een zeer kwalijke zaak waaraan De Nationale Assemblee (DNA) verantwoording moet opeisen van de autoriteiten. “De afspraken tussen OBS en de overheid zijn door wederzijdse goedvinden tot stand gekomen. En dat moet dan uitgevoerd worden, anders moet men ophouden om onrealiseerbare beloften te maken.” Door de ontstane situatie wordt het wantrouwen onder het volk alsmaar groter. De ouders moeten zich bovendien uitsloven om hun kinderen tegenwoordig naar school te sturen. “En dit werkt ook demotiverend op de schoolgaanden.” Om de vervoerskwestie zoveel mogelijk te minimaliseren, stelt Gobind voor dat de autoriteiten de bussen van het Surinaams Nationaal Leger inzetten om verdere stagnaties binnen het onderwijs te voorkomen. Daarnaast vraagt hij zich af waarom er aan de vele illegale particuliere bussen geen vergunning wordt verstrekt om routes te onderhouden in woonwijken waar de vervoersproblematiek het grootst is. “De schoolleiders weten exact waar de schoen wringt. Samen met hun kan de overheid nagaan welke buurten particulier vervoer behoeven. De bewoners tussen de Vierde en de Vijfde Rijweg (Kwatta) bijvoorbeeld zitten al jaren zonder optimaal PKM-vervoer”, aldus Gobind.

KSR