Maandag 18 juni 2018

Samir Gobind, jeugdparlementariër van het district Wanica tevens ondervoorzitter van de commissie Media & Voorlichting, is de reeks aan ongunstige ontwikkelingen in het land totaal zat. Vooral de nieuwe prijs van melk is iets dat niet door de beugel kan, vindt hij. “Die verhogingen vinden uitgerekend op die producten plaats die onmisbaar zijn voor de samenleving”, merkt Gobind op. In gesprek met Dagblad Suriname zegt hij dat bezuinigen tegenwoordig ook een luxe is geworden. “Andere producten kun je nog vervangen, maar melk niet. Het zijn juist de basisgoederen waarop de overheid zich concentreert. Hoe moet men dan bezuinigen? Wilt de regering een ondervoed volk hebben? 1 pakje brood en 1 liter melk kosten samen ongeveer SRD 20 per dag. Per maand wordt dat SRD 600!” Melk is overigens een belangrijk ingrediënt voor tal van andere voedingsproducten, waaronder yoghurt. Vanaf 1 september jongstleden is de prijs van een liter melk van de Melkcentrale gestegen van SRD 6.25 naar SRD 8.50.

De jeugdparlementariër concludeert dat het geven van een koopkrachtversterking tot geen enkele verbetering van de financiële positie van de burgers leidt. Na elke financiële toelage is er namelijk gebleken dat het gepaard gaat met forse verhogingen van allerlei goederen. Desondanks streeft men naar een koopkrachtversterking. “Wie houdt wie voor de gek?” Gobind stelt dat op grond van artikel 27 van het Kinderrechtenverdrag de staat toegezegd heeft dat de levensstandaard van het kind toereikend moet zijn voor een optimale ontwikkeling. “En door het huidig beleid zijn niet alle ouders in staat om een goede levensstandaard te creëren voor hun kinderen.”

Gobind beklemtoont dat niet alleen kinderen melk gebruiken, maar ook de senioren burgers. Er zijn tal van senioren die slechts van hun Algemene Oudedags Voorziening (AOV) leven, welke overigens nog steeds SRD 525 bedraagt. “In plaats van dat de regering de samenleving tegemoet komt, worden er steeds moordende maatregelen getroffen. Dit zorgt voor veel stress binnen een gezin. Waarom moet alleen de samenleving hun klein salaris inleveren, terwijl anderen met een hoge positie rustig genieten en zelfs op dienstreis gaan?” De jeugdvertegenwoordiger vreest dat de criminaliteit ergere vormen zal aannemen. “Door de verschillende verhogingen zal de criminaliteit ook stijgen, want men zal er alles aan doen om aan geld te komen.”

KSR