Zaterdag 15 december 2018

Gregory Rusland

Gregory Rusland

De financiering van de bedrijfsactiviteiten van NV Grassalco vindt tot nu toe plaats door eigen middelen. Er worden geen bijdragen (subsidies) van de overheid ontvangen en verwacht. Er dient opgemerkt te worden dat er bij Grassalco vooralsnog geen sprake is van dividendafdracht. Wel is het zo dat uit de royalty’s, welke Grassalco ontvangt van Rosebel Gold Mines NV, 80% van wordt ingehouden voor de Staat Suriname, met tussenkomst van de Centrale Bank van Suriname. In deze betreft het de Delfstoffenovereenkomst van 7 april 1994, met haar 1ste wijziging op 23 maart 2003, tussen Grassalco, de Staat Suriname en Golden Star Resources Ltd., thans Rosebel Gold Mines NV.
De concessie waar Rosebel nu op opereert, is van Grassalco. De staat heeft 5% aandelen in en Grassalco aan haar kant inkomsten (royalty’s genoemd). In 2005 had Grassalco, bij monde van directeur Sergio Akiemboto, een openstaande schuld bij de staat. Er werd een deal gesloten om 80% van de royalty’s die Grassalco ontvangt, aan de staat over te dragen. Voor Grassalco blijft uiteindelijk 20% over. Dit is sinds 2005 zo geregeld. Tegen die tijd kwam Gregory Rusland binnen het ministersteam van de regering Venetiaan.
De schuld was in 2007 volgens Akiemboto al afgelost, maar de 80-20% regeling is nooit meer herzien. Dit is voor Grassalco een van de voornaamste redenen voor een achterstand op haar jaarrekening. “Wij gaan beter opletten bij de volgende deal. Het is een begripsomschrijving issue. Royalty’s komen aan de staat toe. De staat denkt dat het haar royalty is”, zei Akiemboto in gesprek met journalisten in december 2017. In een toekomstig nieuwe overeenkomst zal volgens Akiemboto duidelijk moeten blijken dat de inkomsten alleen aan Grassalco toebehoren.
Dagblad Suriname vroeg de toenmalige ministers van Natuurlijke Hulpbronnen (NH) naar meer duidelijkheid over de compositie van de inkomstenverdeling (80%-20%). Het blijkt dat Rusland zelf er niets van afweet. “Bij de overeenkomst met Iamgold in 2003 is er een bepaald patroon afgesproken met betrekking tot de inkomsten en de inkomstenverdeling. Iamgold heeft verplichtingen naar de staat toe. De rechten waren in eerste instantie bij Grassalco. Grassalco is bezit van de staat. De afspraak is toen gemaakt dat Grassalco een deel van de royalty’s zou ontvangen. Als ik nu hoor dat er een schuld was die moest worden afgelost, ben ik daar niet van op de hoogte”, stelt Rusland. Binnen de overeenkomst zijn er afspraken gemaakt om Grassalco te voorzien van financiën. Dat is het enige wat Rusland meegeeft. “Als Grassalco nu problemen heeft, denk ik dat zij naar haar regering moet gaan die nu al 7 jaar aanzit. As er niets is gedaan, moet men het echt bij de eigen regering zoeken”, meent de ex-minister.

Rusland voegt er wel aan toe dat hij niet echt onder de indruk is van de prestaties van Grassalco. “Ik kijk inderdaad altijd naar de presentatie van de mensen van Grassalco, alsof het bedrijf het bijzonder goed doet. Wat wij moeten weten, is dat het bedrijf de inkomsten krijgt uit de overeenkomst met Iamgold. Het zijn niet de eigen inkomsten. Men moet aangeven wat het resultaat is van de activiteiten die zij zelf uitvoeren. Dan zul je zien dat zelfs in de periode toen ik minister was (2008), Grassalco inderdaad uit de rode cijfers was. Grassalco is een bedrijf dat gewoon inkomsten krijgt zonder iets te doen. Daarop teren zij. Die gelden investeren zij in allerlei projecten waarvan ik hoor dat die verlieslatend zijn”, meent Rusland.

Men mag volgens Rusland de regering Venetiaan dankbaar zijn dat er indertijd een overeenkomst is gesloten met Iamgold om de eerste grote goudmijnoperatie op te starten in Suriname. Daaruit worden er inkomsten gehaald waar de staat op dit moment voordelen van heeft, en waar Grassalco regelmatig allerlei sponsoringen mee doet. “Dit zijn verdiensten onder leiding van de regering Venetiaan. Dat moet duidelijk zijn”, aldus Rusland.

Kavish Ganesh