Woensdag 20 februari 2019

Frontfoto 2De start van de zesde Wiskunde-Olympiade 2018 gebeurde gisteren op de Hendrikschool, waaraan 50 leerlingen hebben deelgenomen. Het ging om 2 klassen (de derde en de vierde klas), waarvan de leerlingen zich spontaan hebben opgegeven voor deelname. Dit was de voorronde van de olympiade, waaraan landelijk ruim 2633 leerlingen van 70 muloscholen in alle districten tegelijkertijd aan hebben deelgenomen. Ewald Levens, voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren (SVWR), geeft aan dat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen de leerlingen van de A- of B- richting. “We vragen slechts dat als de leerling interesse heeft mee te doen, zij zich tijdig opgeven.”

Organisatie van de olympiade is overigens alleen mogelijk dankzij het ministerie van Onderwijs, met name het examenbureau, dat de nodige ondersteuning biedt door de wiskundige toetspakketten landelijk af te geven. Zo vinden deze hun weg naar de scholen. Van het jaar is de keuze voor de start op de Hendrikschool gevallen, omdat de winnaar van de Olympiade 2017, Shofar Sno, van deze school afkomstig is. “Dat is gewoon jaarlijks het geval”, zegt Levens. Indien bijvoorbeeld de winnaar van het jaar op Atjoni valt, zal de start volgend jaar op Atjoni plaatsvinden.

De olympiade wordt op 1 dag gehouden, waarbij de leerlingen 90 minuten lang 30 vraagstukken oplossen. Het is multiple choice, welke wordt gecorrigeerd door de commissie. Aan het eind van de maand krijgen de scholen de uitslag en afhankelijk van de uitslag worden leerlingen toegelaten tot de finale ronde. “Onze ervaring is dat dit altijd tussen de 90 -100 leerlingen zijn”, zegt Levens. De finaleronde wordt op 4 augustus op de Anton de kom Universiteit gehouden. De prijsuitreiking vindt plaats op zaterdag 18 augustus in het auditorium van Self Relaince. De antwoorden worden heel kritisch bekeken en moeten op zijn minst driekwart goed zijn. De eerste 20 studenten met een hoge score worden gekozen voor de finaleronde.

Verrijken van de wiskundige kennis
Deelname aan de olympiade betekent voor de leerling dat zij de nodige vaardigheden verkrijgen voor Wiskunde. Zaken als het verbreden van het algemeen denkvermogen bij de leerling, het opdoen van algebraïsche en rekenvaardigheden, logisch denken en redeneren zijn allemaal de vaardigheden die de student opdoet en gaat beheersen. De olympiade komt de leerling zeker ten goede tijdens zijn verdere studie. Er worden 20 aantrekkelijke prijzen gesponsord door het bedrijfsleven. Al deze leerlingen die nu deelnemen, komen terecht op vwo-scholen waar zij weer worden opgevangen. Er is een ‘Math battle’ die een voorloper is van de Wiskunde-Olympiade op vwo-niveau die dit jaar mei voor eerst was gehouden. De bedoeling is om dit elk jaar te houden, wat moet uitmonden tot een Wiskunde-Olympiade van internationale proporties.

NK