Zondag 24 maart 2019

1“76% van bevolking heeft ooit eens alcohol gebruikt”De psychiater Rudi Dwarkasing stelt dat 76% van de Surinaamse bevolking ooit eens alcohol heeft gebruikt, waarvan 6.6% gerekend kan worden tot problematisch alcoholgebruik in zowel Paramaribo als Nickerie. Tevens is er een enorme toename van het aantal depressiegevallen waar vooral vrouwen mee te kampen hebben. Dwarkasing heeft in 2015 en 2016 een bevolkingsonderzoek verricht naar de mate waarin er sprake is van problematisch alcoholgebruik, angst en depressieve klachten onder mannen en vrouwen in Paramaribo en Nickerie. De resultaten hiervan presenteerde hij dinsdagavond in het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo (AZP) tijdens het symposium Wetenschappelijk Onderzoek van het Research Center AZP. Ook Wilco Zijlmans, Fitzgerald Gopie, Rakesh Bansie, Nicholaas Pinas, Firoz Abdoel Wahid en Gerard Essed behoorden tot de inleiders van dit symposium.

Naar zeggen van Dwarkasing is gebleken dat personen met psychische klachten überhaupt geen professionele hulp inschakelen; slechts 3.3% ondergaat een behandeling. “We hebben in Paramaribo 16.1% gehad aan possible cases of depression. Het is verontrustend dat hiervan slechts 3.3% wordt behandeld. Bij de depressieklachten hebben vrouwen in Paramaribo en ook Nickerie het hoogst gescoord.” Voorts vertonen 28.9% van de respondenten in Paramaribo angstklachten. Dwarkasing vindt het zorgwekkend dat 76% van de bevolking ooit eens alcohol heeft gebruikt. Het zijn veelal mannen die meer alcohol gebruiken. Dwarkasing noemt het kwantitatief onderzoek overigens een hele logistieke operatie. Zo waren er in Paramaribo 1.837 respondenten betrokken bij dit onderzoek en in Nickerie 1026. Aan hen zijn 103 vragen voorgelegd over onder andere angst, depressie en trauma. “Als je kijkt naar het geslacht dan zie je dat de mannen 21% uitmaken van onze steekproef en de vrouwen 58% uit de 12 onderzochte ressorten van Paramaribo.” Ten behoeve van dit onderzoek zijn eveneens 23 universiteitsstudenten gecharterd en getraind.

KSR