Vrijdag 22 maart 2019

Binnen De Nationale Assemblee (DNA) is gisteren in openbare commissievergadering een start gemaakt met de bespreking van de ontwerpwet houdende instelling van de Suriname National Training Authority (SNTA). De SNTA zal zorgen voor de vernieuwing en verbetering van het beroepsonderwijs in Suriname. Dat zal zodanig gebeuren dat de beroepsgerichte opleidingen en trainingen beter aansluiten op de behoefte van de arbeidsmarkt. Suriname heeft zich als Caricom-lidland en lid van de Caribbean Association of National Training Authorities (Canta) hieraan gecommitteerd. Assembleelid Rossellie Cotino (NDP), voorzitter van de commissie van rapporteurs, merkte op dat het niet de eerste keer is dat Suriname geprobeerd heeft zo een autoriteit van de grond te krijgen. “Wij sukkelen al ruim 10 jaren hiermee”, zei Cotino. Zij hoopt dat het de regering nu wel uiteindelijk lukt. Op dit moment zijn er al meer dan 500 functionarissen getraind die ingezet zullen worden bij de uitvoering.

Inspecteurs onderwijs voldoen niet aan eisen auditor
Volgens minister Lillian Ferrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur kan Suriname na 40 jaar lapwerk in het onderwijs niet doorgaan met het lappen. We moeten moet juist een grote inhaalslag maken met betrekking tot de ontwikkeling op het gebied van onderwijs zowel regionaal als globaal. De specialisatie in een bepaald beroepssector staat bij SNTA op de voorgrond. Dat is volgens haar ook de reden waarom de inspecteurs van het ministerie niet de functie van auditor kunnen invullen. “Inspecteurs op het ministerie zijn ‘leerkrachten algemeen vormend’. Ze zijn niet voldoende geëquipeerd om te voldoen aan de eisen van auditor. Onze inspecteurs kijken te weinig naar de attitude van de leerkrachten. Terwijl voor het garanderen van goede onderwijsresultaten de attitude van leerkrachten de meest doorslaggevende factor is”, stelde de bewindsvrouw.

Niet bedoeling SNTA te subsidiëren
Ferrier benadrukte dat het niet de bedoeling is om SNTA te gaan subsidiëren. Integendeel is het ministerie bezig subsidies af te bouwen en instanties selfsupporting te laten worden. Verschillende commissieleden hebben vragen gesteld hierover, aangezien de praktijk duidelijk laat zien dat de overheid vaak niet in staat is op tijd te voldoen aan subsidies van organisaties. Als voorbeeld werd de SAO aangehaald, die in 2016, 2017 en 2018 heel veel problemen had met het verkrijgen van subsidies. Er is een bedrag van SRD 100.000 op de begroting opgenomen voor SNTA. Verschillende leden, waaronder Raymond Sapoen, vinden dit bedrag niet toereikend.

Evaluatie lbo-systeem
Patricia Etnel (NPS) vraagt zich af waar de evaluatie is gebleven van het lbo-systeem dat in 2010 werd ingevoerd. “In 2010 kregen wij een regering die ervoor ging om het onderwijs drastisch te veranderen. Het lbgo-systeem werd toen veranderd naar het lbo-systeem. Het lbo-systeem had bepaalde ontwikkelingsdoelen voor ogen, omdat men toen vond dat de differentiatie van de economie moest komen. Waar is de evaluatie van het lbo-systeem?”, stelde de NPS’er.

Inzetten leerlingen speciaal onderwijs
Etnel gooide ook een speciale blik op het speciaal onderwijs, waar volgens haar een belangrijke groep steeds wordt vergeten. “De president had het over cacao-, rijst- en kokosvelden die zouden komen. Dan gaan wij mensen nodig hebben om te planten. Welke groep gaan wij dan inzetten om dat te doen? Mijn hart gaat dan warm naar de groep binnen het speciaal onderwijs om hun klaar te stomen om daadwerkelijk in die productie voor ons te kunnen werken. Er zijn scholen en er zijn heel veel leerlingen die daar zeker tot hun 16de en 17de jaar lessen volgen. De vraag is: wat gebeurt er daarna met hun? Hoe worden zij daadwerkelijk ingezet in die productie?”, stelde Etnel.

SNTA opereert onder toezicht bestuur
De SNTA zal onder toezicht van een bestuur opereren, terwijl de directie belast zal worden met de dagelijkse leiding. Opleidingsinstituten kunnen na aanvraag in aanmerking komen voor een keurmerk, dat drie jaar geldig zal zijn, natuurlijke personen ook. Alles zal in een openbaar register worden bijgehouden.

FR