Dinsdag 19 februari 2019

De activiteiten van Rosebel Gold Mines NV in het Saramacca-gebied zullen in de beginfase ruim 70 tot 90 werknemers in beweging brengen. In de normale mijnoperatie fase, die bijkans 14 jaren zal duren, kan dat toenemen tot ongeveer 150 werknemers. In haar milieu- en sociale effectenrapport heeft Rosebel een stuk bezorgdheid opgenomen rond de uitbreiding van (illegale) commerciële seksindustrie naar dat gebied.
Rosebel heeft zelf al bedacht hoe zij de impact van vooral de illegale seksindustrie op haar werknemers zal dempen. Zij zal haar werknemers en contractanten trainen in de ethische code en de gedragscode van RGM, die deelname van welke aard dan ook aan de commerciële sekshandel expliciet verbiedt, met inbegrip van een nultolerantiebenadering voor mensen die het beleid schenden. Werknemers en aannemers worden getraind in hoe gevallen van mensenhandel kunnen worden herkend. Zij dienen dergelijke gevallen te melden bij RGM en / of overheidsinstanties. Het volledig mitigeren denkt RGM niet te kunnen realiseren. Zij tracht echter wel een aanzet te geven.
Suriname blijft een bron-, doorvoer- en bestemmingsland voor vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan sekshandel, en mannen, vrouwen en kinderen die worden onderworpen aan dwangarbeid. Er zijn recente stijgingen van de gemelde gevallen van mensenhandel naar het binnenland van Suriname, waar de aanwezigheid van de overheid en de wetshandhaving beperkt is. Vrouwen en meisjes uit Suriname, Brazilië, de Dominicaanse Republiek, Guyana, Venezuela en China zijn het slachtoffer van sekshandel, ook in kleinschalige goudmijnenkampen in het binnenland.
In het Mensenrechtenrapport van 2017 merkte het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken op dat kinderarbeid een probleem is in de informele sector van Suriname, met inbegrip van geïsoleerde gevallen van in de informele goudmijnsector en de commerciële sekssector. Hoewel de regering van Suriname het mandaat van de werkgroep tegen mensenhandel heeft vernieuwd, is er de afgelopen jaren minimale vooruitgang geboekt in de uitroeiing van kinderarbeid en -handel. Ook heeft de regering de verplichte leeftijd van het onderwijs niet verhoogd of gegevens over kinderarbeidinspecties en -schendingen gepubliceerd.
Suriname heeft zich recent ingezet voor de bestrijding van mensenhandel. Hierin is inbegrepen de wijziging van het Wetboek van Strafrecht in 2014 om strafsancties van vijf tot twintig jaar op te leggen voor misdaden tegen mensenhandel.
De overheid opende ook een opvangcentrum voor slachtoffers van vrouwenhandel. De politie beheert een eenheid voor de bestrijding van mensenhandel met 14 personen om gevallen van mensenhandel te onderzoeken. Onderzoeken en inspanningen om slachtoffers te identificeren in risicogevoelige gebieden in het binnenland zijn echter beperkt.