Donderdag 21 februari 2019

Riad Nurmohamed

Riad Nurmohamed

Onlangs hebben bijkans 5000 jongeren blijk gegeven van hun belangstelling over de herintroductie van de avondopleidingen op de Anton de Kom Universiteit van Suriname (Adekus). Dit geschiedde middels het inzamelen van handtekeningen door de jongerenorganisatie Ispeak. De handtekeningen zijn in een petitie vastgelegd en ondertussen overhandigd aan De Nationale Assemblee (DNA). Voor de volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed (VHP) is deze wens een ver-van-mijn-bed-show. In gesprek met Dagblad Suriname licht hij toe dat deze jongeren rekening moeten houden met enkele feiten alvorens in de avond een opleiding te willen volgen op de universiteit.

De verslechterde infrastructuur op de universiteit, gebrek aan onderhoud en verlichting, extra kosten voor extra personeel, gebrek aan optimale beveiliging, geen optimaal openbaar vervoer voor de studenten en de stopzetting van de subsidie zijn allemaal zaken die het niet mogelijk maken om opleidingen in de avond aan te bieden, accentueert Nurmohamed. “De universiteit is niet in staat om dat te doen; de financiële middelen zijn er niet. Daarom wordt er al 7 tot 8 jaren geen avondopleidingen verzorgd. De infrastructuur is zwaar verwaarloosd. Als je nu in de avond op de universiteit loopt, is de kans groot dat je je lokaal niet vindt; zo donker is het. De universiteitscampus is jammer genoeg niet ingericht voor avondopleidingen.” Nurmohamed, die zelf ook als docent verbonden is op de universiteit, is niet van plan om onder de huidige omstandigheden mee te werken aan het verzorgen van avondopleidingen. “In een land waar er zoveel berovingen plaatsvinden, is het niet raadzaam om je kind ’s avonds naar school te sturen.”

Het concept van werken en studeren op een academisch instituut is eveneens iets wat de volksvertegenwoordiger ten zeerste afkeurt. “Een academische opleiding is een voltijdse opleiding.” De 5000 jongeren die denken een fenomenale academicus te worden door hun academische studie met hun werk te combineren, leven dus in een waanzin. “Mensen denken dat ze een universitaire opleiding gewoon even in de avond kunnen volgen. De opleidingen waar dat wel zo is, zijn niet goed! Een universitaire opleiding betekent dat je veel onderzoek moet doen en als dat niet gebeurt worden de studenten misleid. De studierichting Rechten bijvoorbeeld is typisch een opleiding waar je komt, luistert en weggaat; er vindt geen wetenschappelijk onderzoek plaats.”

De economische gesteldheid van Suriname staat het echter niet toe dat de studenten in een tijdsbestek van 3 jaren uitsluitend in de schoolbanken doorbrengen. Hoe moeten de studenten het overleven? De bijkomende kosten voor onderzoek zijn namelijk geheel voor rekening van de studenten. Nurmohamed is van oordeel dat deze studenten een beurs/ studiekrediet moeten aanvragen bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB). “Zo hoeven ze gedurende hun studie niet te werken. Ze hebben dan alle tijd om een goede onderzoeker te geworden.” De volksvertegenwoordiger merkt overigens op dat bepaalde individuen pronken met meerdere academische diploma’s, terwijl het publiek geheim is dat Adekus grotendeels geen kwalitatieve opleidingen aanbiedt. “We willen niet dat mensen zittend een diploma krijgen. Als zulke mensen bijvoorbeeld in het parlement of de regering terechtkomen, zien we wat het resultaat is”, aldus Nurmohamed.

KSR

Meer Binnenlands Nieuws