Woensdag 22 mei 2019

De ernstige perikelen op het Natuurtechnisch Instituut (Natin) vragen om een kordate aanpak van Onderwijsminister Lilian Ferrier. Indien de minister er niet in slaagt de vele issues op dit opleidingsinstituut te verhelpen, is dat reden genoeg om haar ‘troon’ over te dragen. Dit stelt volksvertegenwoordiger Riad Nurmohamed (VHP) in gesprek met Dagblad Suriname. “Het is heel ernstig dat de studenten geen onderwijs kunnen volgen en dat leraren gedemotiveerd zijn, terwijl de huidige regering wel alle aandacht en middelen heeft om allerlei populistische projecten uit te voeren. Indien de regering niet spoedig ingrijpt, is men bezig het volk, in het bijzonder de jongeren, te misleiden.”

Vakbondsleider Reshma Mangre, die de noodklok op het Natin afgelopen vrijdag heeft geluid, spreekt van een schaarste aan vakleraren waardoor de studenten geen onderwijs kunnen genieten. Op de vraag of deze schaarste binnen afzienbare tijd opgelost kan worden, gaf Nurmohamed het volgende te kennen. “Het vinden van goede vakleraren is inderdaad niet meteen op te lossen, maar daar had het Onderwijsministerie toch vanaf het begin zorg voor moeten dragen?” Alhoewel Natin al enkele maanden opgezadeld zit met een communicatiegebrek tussen de leiding van dit instituut en de leraren, stagnatie in het leerprogramma vanaf het eerste kwartaal van het huidig schooljaar, geen uitbetaling aan gecommitteerde leraren, abrupte herverdeling van de lesuren en geen herkansingsmogelijkheid voor de studenten, is er pas op 15 februari 2019 melding hiervan gemaakt.

Het verwondert Nurmohamed niet dat de leraren zich nu pas hiertegen verzetten. “Er is enorm veel rancune vanuit de regering, niet alleen op Natin, maar ook op andere scholen. De leraren worden meteen gemuteerd als ze wat zeggen. En daarom is het goed dat de vakbonden opkomen voor hen.” Als volksvertegenwoordiger heeft Nurmohamed erop aangedrongen om het mutatiebeleid transparant te maken; dit moet namelijk valide redenen ten grondslag hebben. “Echter is dat nooit gebeurd.” Gezien de ernst van de zaak, en dat de minister geen luisterend oor heeft voor het bestuur van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie in Leerkrachten in Suriname (ALS), is het kristalhelder dat onderwijs geen prioriteit is voor Ferrier. “Een minister is bedoeld om de problemen die onder zijn/haar ministerie vallen op te lossen. Het is geen kwestie van willen of niet, je dient met de vakbond te onderhandelen, anders moet de minister bedanken”, aldus Nurmohamed.

KSR