Vrijdag 26 april 2019

De ontmanteling van het Albert Cameron Instituut (ACI) is nog steeds een zeer pijnlijke zaak voor de docenten en studenten van dit opleidingsinstituut. Vanaf het komend schooljaar worden zij ondergebracht bij het Surinaams Pedagogisch Instituut (SPI). Ook het Christelijk Pedagogisch Instituut (CPI) is samen met het ACI afgebouwd. Voor de volksvertegenwoordiger tevens lid van de vaste commissie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in De Nationale Assemblee (DNA), Riad Nurmohamed, is het fuseringsbeleid van de Onderwijsminister, Lilian Ferrier, zeer ongegrond. “In het staatsbesluit van 9 oktober 2017 is geregeld hoe de scholen ingericht moeten worden. Daarbij worden er beperkingen opgelegd aan bepaalde scholen. Als men niet eens is met de inhoud van dit staatsbesluit, dient dit eerst gewijzigd te worden. Als dat niet gebeurt, kan je onmogelijk een fusering doorvoeren”, nuanceert Nurmohamed in gesprek met Dagblad Suriname.

Hij zegt vastberaden een voorstander te zijn van onderwijshervormingen, mits dit aan een gedegen voorbereiding wordt onderworpen. Zo is het inderdaad hoog tijd dat het onderwijs in Suriname opgekrikt wordt. “Het gaat niet alleen om het aanpassen van de opleidingen, maar ook de aanpassing van de scholen.” Nurmohamed accentueert dat het Instituut voor de Opleiding van Leraren (IOL) eveneens het doelwit is van de ad hoc besluiten van de minister. “Men wil fuseren, maar men weet niet eens wat de consequenties zijn van die fusering. De minister maakt zich hierdoor belachelijk; degene die nu een herscholingsprogramma nodig heeft, is de minister zelf.” Naar zeggen van Nurmohamed is het huidig onderwijsbeleid erop gericht om het onderwijs te vernietigen. De schade die daarbij aan de kinderen/leerlingen/studenten al dan niet bewust wordt aangebracht, is enorm. “Het ministerie kan liever een jaar uittrekken om het staatsbesluit te wijzigen en de faciliteiten en omscholingsprocessen aan te passen, voordat ze overgaan tot zulke acties”, aldus Nurmohamed.

KSR