Zondag 24 maart 2019

1Valies laat weerbare vakbond achter”Reshma Mangre, de nieuwe vakbondsleider van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), stelt dat de gewezen vakbondsleider, Wilgo Valies, een weerbare vakbond achterlaat. Tijdens de officiële overhandiging van de voorzittershamer op 11 januari 2019 verduidelijkte Mangre dat het vertrek van Valies niet betekent dat de strijdbijl begraven wordt. “We kennen meneer Valies als een keiharde vakbondsleider die tijdens harde stakingen en betogingen nooit heeft teruggedeinsd. Hij laat een heel weerbare vakbond achter; indien nodig zullen we de strijd weer oppakken. Maar ik zeg altijd: ik ben een voorstander van dialoog. Duurzame oplossingen kun je namelijk niet bereiken in een strijdarena.” In de optiek van Mangre hoeft er geen sprake te zijn van escalaties binnen het onderwijs, mits het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (Minowc) de taal van constructief overleg verstaat. “Ik ben ervan overtuigd dat heel wat problemen binnen ons onderwijs opgelost kunnen worden, als we duidelijk en goed met elkaar communiceren”, aldus Mangre.

KSR