Dinsdag 19 februari 2019

Onlangs heeft Reshma Mangre, secretaris-generaal van de Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS), laten weten dat zij zich ernstig stoort aan de houding van Onderwijsminister Lilian Ferrier. Na het liedje ‘het kind staat centraal’ frequent gezongen te hebben, heeft de minister een nieuwe ‘mantra’ omarmd: ‘onbevoegde leerkrachten creëren slechte schoolresultaten’. Voor Mangre kan deze opstelling van de minister verregaande consequenties met zich meebrengen. “Als er steeds over onbevoegde leerkrachten wordt gesproken, zal er bij de samenleving een perceptie ontstaan dat leerkrachten onbekwaam zijn. En dat is niet juist, want elke student die afstudeert, is zijn of haar diploma waard”, gaf Mangre tijdens de persconferentie van BvL/ALS te kennen. Zij brengt in herinnering dat de minister totaal eraan voorbijgaat dat het ministerie zelf een dienstbetrekking heeft aangeboden aan deze leraren, waardoor de vraag rijst hoe die onbevoegdheid niet in het prille begin is geconstateerd. “Het is het ministerie dat zo een leerkracht in dienst neemt. Doordat er een schrijnend tekort is aan leerkrachten op de middelbare en muloscholen wordt er aan dezelfde leerkrachten gevraagd om daar ingezet te worden. Dus waarover praat deze minister?”, aldus Mangre.

KSR