Donderdag 21 juni 2018

1Regering wil medicijnenvoorziening  blijven garanderenDe regering wil de medicijnenvoorziening in Suriname blijven garanderen. Vandaar dat besloten is om de subsidie aan het Bedrijf Geneesmiddelen Voorziening Suriname (BGVS) te verhogen. Volgens Volksgezondheid-minister Patrick Pengel heeft BGVS een bijzondere taak vanuit de overheid. In de vorige begroting was de bijdrage van de overheid aan de BGVS SRD 24 miljoen. Nu het verschil in de koers te groot is, is gemeend om de begroting voor dit jaar op te trekken naar SRD 35 miljoen. “Daarmee zijn wij er nog niet, maar iedere ondersteuning die BGVS zelf nodig heeft zullen wij geven”, stelde hij. Het was NDP-fractieleider Andre Misiekaba die deze kwestie naar voren bracht. Het bedrijf koopt medicijnen in het buitenland in voor een koers boven de SRD 7 voor een US dollar. Het probleem volgens Misiekaba is dat BGVS bij de distributie van medicijnen een koers van SRD 4,04 hanteert die al lang is achterhaald.

Hierdoor is het bedrijf in de problemen geraakt. Volgens de NDP-topper moet de regering duidelijk kunnen aangeven of het BGVS tot en met 31 december 2017 de nodige medicijnen voor die samenleving kan garanderen. Volgens de bewindsman zijn BGVS, SZF en RGD het dichtst bij de gemeenschap, Hierdoor moeten de meeste middelen altijd voor deze instanties beschikbaar zijn. Het is de bedoeling dat op kort termijn met deze actoren om de tafel zal worden gezeten om samen met het ministerie van Financiën een goede planning te maken over de cashbehoefte naar eind december 2017. Indien in 2018 een hoger bedrag voor BGVS nodig zal zijn, zal zeker ook hieraan worden voldaan. BGVS is de grootste importeur van en groothandel in medicamenten van Suriname.

FR

Meer Binnenlands Nieuws