Woensdag 20 maart 2019

De onbetrouwbaarheid richting de overheid blijft volgens Riad Nurmohamed, lid vaste commissie Onderwijs, Wetenschap en Cultuur in DNA, bestaan. Hij zegt dit ondanks de wetenschappers onlangs goed resultaat hebben geboekt bij de onderhandelingen met het Adekus hoofdbestuur.

De regering heeft naar zijn mening een vieze streek uitgehaald in de begroting van 2018. De universiteit heeft maar SRD 15 miljoen op de begroting van de universiteit toegekend gekregen. Er is een post Algemeen Onvoorzien opgenomen van SRD 169.4 miljoen op de begroting van het ministerie van Financiën, welke voor algemene doelen zal worden ingezet. De focus van de post was tot 1 maart nog: “Opname verschil lonen en salarissen van Adek (ongeveer SRD 150 miljoen) en welvaarsbevordering”, zei minister Gillmore Hoefdraad in DNA. Er is dus geen geld voor de universiteit bestemd, maar wel gereserveerd voor een ‘onvoorzien beroep’.

De discussies ten aanzien van de salarissen van Adek waren volgens minister Gillmore Hoefdraad nog gaande. Met zekerheid kan de universiteit alleen beroepen op de SRD 15 miljoen, die in 4 kwartalen wordt uitgekeerd. Hoe dit geld precies los te krijgen, was blijkens een gesprek met de minister ad interim van Onderwijs Wetenschap en Cultuur, voor het universiteitsbestuur tot 15 maart nog een raadsel. “Dit foefje van de regering (post Algemeen Onvoorzien) is een politieke-dictatuur-post. Ik ben er helemaal tegen. Dit is een post die aantoont dat je niet in staat bent beleid te maken. Nu zal men kijken naar wie staakt, wie niet staakt, wie gedwongen kan worden om geen verhoging te krijgen en wie niet”, stelt Nurmohamed. Dit financieel trucje van de regering beschouwt hij als ‘smerig’.

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws