Woensdag 23 januari 2019

Antoine Elias

Antoine Elias

De regering zal met 3 opties komen om de bouw van het Academisch Medisch Centrum Suriname alsnog door de Islamic Development Bank (IsDB) te laten financieren. Deze mededeling deden vicepresident Ashwin Adhin en minister Antoine Elias van Volksgezondheid gisteren tijdens de openbare vergadering in De Nationale Assemblee (DNA). “De regering is in nauw overleg met het AZP bezig met de IsDB te brainstormen of hetzelfde plan op dezelfde locatie door zal gaan. Als tweede mogelijkheid wordt bekeken of een ander ontwerp op de dezelfde locatie kan worden opgezet. Het derde plan is om het gebouw op een andere locatie op te zetten. Op de jaarvergadering van de Islamic Development Bank in december 2018 hopen wij ons plan erdoor te krijgen”, benadrukte Elias. De bank zei in een brief, gedateerd 17 april 2018, aan de minister van Financiën, Gillmore Hoefdraad, af te zien van de financiering en geeft als reden aan het afwijken van de afspraken die de regering met de bank heeft gemaakt. Er is behoorlijk commotie hierdoor ontstaan binnen De Nationale Assemblee.

Elias choqueert parlement en regering
Bij de start van de vergadering gisteren heeft Elias in eerste instantie niet alleen het college, maar ook minister Soewarto Moestadja, die namens de regering als coördinator optrad, verrast met zijn tweeregelige beantwoording van het vraagstuk. “Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om een ambtelijke omissie waarbij het project even is stopgezet en de hoop is dat wij heel gauw de draad weer oppakken en het project wordt voortgezet”, was het eerste antwoord van de bewindsman. Het optreden van de bewindsman choqueerde niet alleen het parlement, maar ook zijn collega’s. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons maakte duidelijk dat zij niet accepteert dat er een loopje wordt genomen met de volksvertegenwoordiging door wie dan ook. Moestadja zei na het optreden van Elias dat hij zich niet voorbereid had op dit korte antwoord en vroeg gelijk om een schorsing. Na een lange schorsing schoof Adhin aan en verduidelijkte dat Elias de zaak op zijn eigen manier heeft uitgelegd en hierbij de toelichting heeft weggegelaten.

‘Terminated’ of ‘on-hold’?
Leden van het college konden niet begrijpen dat terwijl de IsDB de term ‘terminated’ (beëindigd) voor het project gebruikt, de regering aangeeft dat de financiering van het project on-hold is gezet. Vooral NPS-fractieleider Gregory Rusland vroeg aandacht hiervoor. “Het is niet ‘terminated’ in de zin dat het geheel stopt, maar de bank wil wel een duidelijke evaluatie hebben. Wij laten achter ons wat gebeurd is, maar verliezen niets door op dezelfde locatie met dezelfde tekeningen te werken. Die stukken moeten weer ingediend worden en kunnen wij evengoed weer verder”, was het antwoord van vicepresident Ashwin Adhin.

Niet USD 5 miljoen, maar USD 2,2 gebruikt aan voorbereiding
Abop- parlementariër Marinus Bee vond het antwoord van de vp, waarin die stelt dat er niets is verloren, misleidend, omdat tot nu zeker USD 5 miljoen is vergooid aan de voorbereiding. “Als u een nieuw project start, gaat u weer andere voorbereidingskosten moeten betalen”, benadrukte Bee. Adhin vond echter dat niet USD 5 miljoen, maar USD 2,2 miljoen besteed is aan de voorbereiding van het afgekeurd ontwerp. Dit bedrag zal volgens hem niet opnieuw hoeven te worden uitgegeven wanneer de onderhandeling ervoor kan zorgen dat het nieuw ontwerp op dezelfde locatie met 4 verdiepingen nog kan worden opgezet. De discussie met de IsDB zal volgens hem juist betrekking hebben op het opzetten van 1 hospitaal of een hospitaal in fases. “Er is dus nog niets verloren. Als wij wel gezamenlijk ervoor kiezen om slechts 1 hospitaal te bouwen, dan offeren wij wel die USD 2,2 miljoen. Dat is een offer die de regering kan maken”, aldus de vp.

Wie is verantwoordelijk voor die fout?
Oppositiefracties wilden duidelijkheid hebben welke andere koppen nu moeten rollen. Tot nu toe is alleen Lothar Boksteen, coördinator van de projectmanagementunit (PMU) van het Academisch Medisch Centrum (AMC), door de regering als schuldige aangewezen. Minister Patrick Pengel van OWT&C, de voormalige minister van Volksgezondheid, verklaarde dat reeds 4 jaar het oorspronkelijke ontwerp van het AMC is gewijzigd. Het idee voor de bouw van het AMC is ontstaan in 2013. De fout die gemaakt is, is dat de wijzigingen niet formeel zijn doorgegeven aan de IsDB, hoewel de vertegenwoordiger van de bank wel op de hoogte was. “Wie is de verantwoordelijke van de fouten die gemaakt zijn? Het is ons belastinggeld!”, stelde Ingrid Karta-Bink van de PL. Assembleelid Mahinder Jogi (VHP) vroeg naar de aanwezigheid van minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. Hij is de governor bij IsDB en weet het beste te verklaren wat er aan de hand is. De DNA-voorzitter deelde mee dat Hoefdraad niet in het land is, maar dat het niet uitmaakt wie het antwoord namens de regering geeft. Jogi vindt dat opzettelijk verzuimd is om zaken op tijd aan IsDB door te geven om een njang te kunnen maken.

Faisel Rasoelbaks