Zaterdag 15 december 2018

In verband met de evaluaties die over het afgelopen jaar 2017 zijn gemaakt en de intenties die zijn uitgesproken, zijn twee zaken wel het belichten waard. Het is de laatste tijd opgevallen dat kinderen nog steeds worden ingezet om buitenlandse producten, die hier ook geproduceerd worden, te promoten. Er zijn landen waar kinderen niet ingezet moeten worden om reclame te maken, voornamelijk is paal en perk gesteld aan het aaprijzen van goederen en diensten waarvoor het beoordelings- en onderscheidingsvermogen kinderen niet hebben. Ze zullen dan klakkeloos op instructie iets verklaren, waarvan ze op voorhand weten dat het niet waar is of waarvan ze weten dat ze zomaar iets zeggen. Zulke reclame heeft een negatieve impact op de moraal van het kind, op hoog niveau wordt het ontstaan van de leugenachtige burger gepromoot. Zo is opvallend een reclame waar een kinderstem (van kennelijk een kind) melk uit Frankrijk aanprijst alsof het regelrecht afkomstig is uit het paradijs. De indruk kan bij dit kind en bij andere kinderen die aandachtiger naar kinderstemmetjes luisteren, al snel gaan postvatten, dat deze melk uitzonderlijk goed is omdat het uit Frankrijk komt. Over deze melk en de reclame valt een heleboel te zeggen. Er zijn in Suriname welgeteld 3 bedrijven die melk- en melkproducten op de markt brengen, volgens de laatste informatie zou slechts 1 daarvan gebruik maken van echte rauwe melk afkomstig van Surinaamse koeien. Voor de rest wordt gewerkt met geïmporteerde melkpoeder. Bij het verwerken van die poeder wordt melk gecreëerd die in enige mate doorgaat als een Surinaams product, geproduceerd in een Surinaamse fabriek met Surinaamse arbeiders door Surinaamse ondernemers in Suriname. De eerste vraag die rijst, is waarom ondernemers nog ertoe overgaan om boven deze 3 melkmerken nog meer buitenlandse merk te importeren. De vraag rijst ook wat Surinaamse consumenten ertoe beweegt om de Surinaamse melk van 3 Surinaamse bedrijven te laten en Franse melk, geïmporteerd uit Europa, te kopen. Het belang van Suriname om de Surinaamse melkproducenten te beschermen, is vele malen zwaarder dan het belang van het rijke land Frankrijk om zijn melk af te zetten in Suriname die nauwelijks zijn rekeningen kan betalen. De importen in Suriname moeten zeer kritisch worden bekeken. De druk op valuta voor importen voor nonsens producten moet worden verminderd. De reclame die bovendien wordt gemaakt voor de Franse melk is beledigend voor de Surinaamse melk. De vraag rijst of het toegestaan is om bij het maken van reclame indirect Surinaamse producenten te discrimineren. De indruk moet geenszins worden gewekt dat buitenlandse of West-Europese en Amerikaanse producten vanzelfsprekend beter zijn, alleen al omdat ze van die landen afkomstig zijn. En dus indirect dat Surinaamse producten inferieur zijn, alleen al omdat ze hier zijn geproduceerd. Kwalijker wordt het wanneer kinderen in de bedrieglijke reclame worden betrokken. Zijn er ergens op de wereld kinderen die Surinaamse producten met naam en toenaam aan het aanprijzen zijn op de radio? Wij denken het niet. Mediabedrijven die kinderen op bezoek krijgen moeten ook ervoor waken dat ze de fout niet maken om massaal door de kinderen te laten zingen of in koor opzeggen dat dat tv-station het beste is. Er moet duidelijke wetgeving komen waarin het uitdrukkelijk verboden wordt voor de commercie en de handel om de geest van kinderen te corrumperen via manipulatieve reclame, waarin zij actief een rolspelen middels het uiten van een voorkeur of het doen van aanprijzingen waarvan ze de reikwijdte niet snappen. In het geval van de melk is het enige positieve dat melk die over het algemeen gezond behoort te zijn, wordt aangeprezen. Het zou dus andere kinderen kunnen aanzetten om melk leuk te vinden, maar wat als deze kinderen alleen Franse melk eisen van hun ouders? De Surinaamse kinderen hebben recht om beschermd te worden tegen het ontwikkelen van een ongezonde kijk op producten op basis van onderscheid, gebaseerd op de nationale afkomst van producten. Dat is alleen goed te praten als het zou gaan om het aanprijzen van Suriname. Melk is een product waarvan bekend is dat het in Suriname wordt geproduceerd. De Surinaamse koeien zijn niet onbekend bij Surinaamse kinderen. Reclame waarbij kinderen producten aanprijzen omdat ze van het buitenland zijn, kan in strijd worden geacht met de goede zeden en kan als onfatsoenlijk worden getypeerd. Er moet door HI in samenwerking met andere ministeries een reclamecode worden geïntroduceerd in Suriname. Ook moet een orgaan worden aangewezen dat de schending van de reclamecode onderzoekt en sancties treft tegen overtreders.