Woensdag 23 januari 2019

De verdachte Elvis N. wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, namelijk moord c.q. doodslag, mishandeling de dood ten gevolg hebbende, overtreding van de Vuurwapenwet en in het bezit zijn van 330 scherpe patronen. In deze strafzaak hebben de raadslieden advocaat Benito Pick en Frank Truideman elk een exceptie verworpen, namelijk het niet ontvankelijkheidsverweer. De verdediging is de mening toegedaan dat de verdachte in zijn verdedigingsbelang is geschaad. De verdachte in kwestie werd gedagvaard op 15 februari 2017 om zich te verantwoorden ter terechtzitting. Volgens Truideman had de rechter-commissaris op 9 januari 2017 de laatste bewaring gegeven met het doel dat deze zaak binnen 30 dagen op de strafzitting zou worden voorgebracht. Op de zitting van 15 februari is de verdachte niet aangevoerd vanwege vervoersproblemen van de politie, waardoor alle zaken waren verdaagd. Volgens Truideman was de zaak niet eens voorgedragen door het Openbaar Ministerie. De behandelende rechter zei op de zitting van 15 februari dat zij niet kan reageren, omdat zij geen zaken heeft. Volgens de raadsman zit zijn cliënt vanaf die dag onrechtmatig vast. De verdediging heeft een schrijven gericht naar de procureur-generaal op basis van de onjuiste gang van zaken op de strafzitting.

Ook advocaat Pick voerde het woord namens zijn cliënt. Hij merkte op dat de verdachte op advies van de verdediging niet in de rechtszaal is verschenen. Dit moet de rechter niet als een actie zien contra haar zelf. Dit deed de raadsman voor de goede orde en correcte uiteenzetting. Volgens Pick had de rechter de aanhouding van deze verdachte niet bevolen, omdat hij niet aanwezig was op de zitting. Op basis hiervan verzocht de advocaat om de vrijheidsbeneming van zijn cliënt op te schorten c.q. op te heffen.

De magistraat wees dit verzoek van de advocaten af. Als bewijs hanteerde de rechter het proces-verbaal van de griffier waarin is vermeld dat voor de verdachte gevangenhouding is bevolen. Na de voordracht van de zaak heeft Pick de rechter gevraagd om de verdachte naar huis te sturen, omdat hij van alle ten laste gelegde feiten alleen het bezit van 330 scherpe patronen heeft erkend. Hij ontkent de overige feiten. Pick merkte op dat de vervolging aan de verdachte verwijt dat hij het slachtoffer zou hebben vermoord en hem zou hebben begraven c.q. verborgen. Het lijk van het vermeende slachtoffer is nimmer aangetroffen. “Ik ben benieuwd hoe de vervolging aan het bewijs zal komen”, merkte de raadsman op.

De vervolgingsambtenaar Astrid Niamat gaf aan dat de politie nog bezig is met het onderzoek. Zij heeft op de zitting aanvullende stukken ter inzage overgelegd, namelijk DNA-onderzoek waarin de bloedsporen zijn vergeleken met die van de ouders van de vermiste persoon. Volgens de raadslieden worden in het dossier 2 adressen aangegeven. De verdachte vertoefde niet op het adres alwaar die zaken zijn aangetroffen. Opmerkelijk is dat er in de woning van de verdachte een bos sleutels is aangetroffen in de vergaarbak van het toilet, die afkomstig is van de woning alwaar de zaken waaronder bloedsporen van het slachtoffer en een AK wapen zijn aangetroffen. Kantonrechter Cynthia Valstein-Montnor wees ook dit verzoek van de raadslieden af. Naar de mening van de rechter zijn er nog ernstige bezwaren die overeind staan. Op 21 juni worden getuigen gehoord. De gevangenhouding van Elvis blijft gehandhaafd.

Saskia Bandhan