Vrijdag 26 april 2019

1 Raghoebarsing Zwartepiet blijft in handen van de regering1Econoom Stanley Raghoebarsing gelooft dat de staat Suriname wel grenzen heeft overschreden bij het aangaan van leningen. Dat was volgens hem te merken aan de haast die werd gezet achter het aanpassen van het schuldplafond. “De zaak moet dus nader onderzocht worden”, stelt Raghoebarsing.
Hij merkt op dat er in de wetgeving allerlei uitvluchten zijn gemaakt om door te blijven lenen. “Een simpele trick die men heeft uitgehaald is het basisjaar. Men gebruikt geen actuele cijfers om de schuld te berekenen”, stelt de econoom.

Ook de politieke beweging Strei! heeft dit standpunt als kanttekening geplaatst tijdens haar laatst gehouden persconferentie. Dit, nadat zij een strafklacht indiende tegen de minister van Financiën en de administrateur-generaal bij het Bureau voor Staatschuld.

“Er is een truckje uitgehaald met de koers. Die is ook van een achtergestelde periode. Men is dit jaar gepakt door hun eigen zogenaamde slimmigheid. Zij wilden de lage koers van SRD 4,04 blijven hanteren, waarbij de schuld geflankeerd bleef rond SRD 12 miljard. Toen de koers van SRD 7,50 voor een Amerikaanse dollar van toepassing werd, zag je de schuld schieten naar SRD 18 miljard. Bovendien wordt bij de wetswijziging een passage toegevoegd om de minister meer ruimte te bieden voor leningen. Men denkt slim te doen en het beeld gunstiger te presenteren dan het is”, stelt Raghoebarsing. Hij blijft herhalen dat het uitermate de moete waard is om te kijken als de grens is overschreden. Als dat het geval is, zou hij het recht zijn beloop graag zien krijgen.

De essentie van de zaak in economische zin echter, ongeacht een overschreden grens, is dat de overheid nog steeds onverantwoord bezig zou zijn geweest. Dit stelt de econoom in ogenschouw nemend alle schulden die zijn aangegaan, de hoogtes van de rentes die betaald moeten worden, gecombineerd met de terugbetaalcapaciteit van het land.

De ambtenaren zullen volgens hem zo meteen moeten oppassen niet de zwartepiet van het slechte bestuur te worden. “De ambtenaar heeft gelijk om te eisen dat de salarissen gecorrigeerd worden. Zij zijn niet direct verantwoordelijk voor het wanbestuur. Men zegt nu al dat de salarisaanpassingen SRD 11,5 miljoen per maand zullen kosten. Als straks dit zal leiden tot een inflatiegolf, moet men het niet in handen van de ambtenaar schuiven. De regering blijft de zwartepiet, bij voorbaat de minister van Financiën en de president. Daarnaast ook het parlement dat onvoldoende in staat is om te corrigeren”, aldus Raghoebarsing.

Kavish Ganesh