Zaterdag 20 april 2019

Radjoe Bhikharie, voorzitter van de Bond van Surinaamse Padieproducenten (BSP), vindt dat er flink gesjoemeld is rond de vreemde constructie van overdracht van de Stichting Machinale Landbouw (SML) aan Westland Sama Group NV van de ondernemer Johnny ‘oom John’ Mahespalsingh. De BSP is hard in zijn eis en vindt dat het Openbaar Ministerie moet worden ingeschakeld tegen de ministers van RGB, LVV en de president die mogelijk hand- en spandiensten hebben verricht om staatseigendom weg te geven. “Het stoort ons dat er aangegeven is dat Mahespalsingh schulden van SML heeft overgenomen. Dat is absoluut niet waar”, zegt Bhikharie aan Dagblad Suriname. De BSP-voorzitter voert aan dat na het stilleggen van de machines van SML in 2006 de toenmalige regering Venetiaan-Sardjoe een privatiseringsproces heeft ingezet, waarbij delen van SML in drie keren in het openbaar zijn geveild. In 2007 waren uiteindelijk alle roerende en onroerende goederen van SML hypotheekvrij. Toen zwaaide Kermechand Raghoebarsing de scepter bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). “Aan de grootste schuldeiser werd een bedrag van 3.4 miljoen US dollar betaald en de zaak is daarna precies zo achtergelaten”, stelt Bhikharie. Al deze zaken zijn volgens hem na te trekken uit het jaarverslag van 2007 bij LVV.

Gronden niet meer eigendom overheid
Uitgaande van de informatie dat het terrein van het SML-complex waarop de droger, pellerij, opslag en andere objecten staan, op 13 oktober 2017 door het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer overgedragen is op naam van Westland Sama Group NV, concludeert Bhikharie dat het terrein van SML niet langer eigendom is van de Staat en er derhalve geen enkele samenwerkingsconstructie is met de overheid. Door LVV-minister Lekhram Soerdjan wordt beweerd dat er een overeenkomst is tussen SML en Westland Sama Group. “Aan welke voorwaarden heeft deze ondernemer voldaan? SML is weggegeven. In feite zouden LVV en Westland Sama Group een overeenkomst moeten tekenen. Als dat was gebeurd, zou er nog steeds sprake zijn van een staatsbedrijf dat een samenwerking is aangegaan met een particulier bedrijf”, aldus Bhikharie.

Belangenverstrengeling
De ondernemer Mahespalsingh is dezelfde NDP-topper die president-commissaris is bij SML Wageningen en nog andere functies bekleedt binnen andere overheidsinstituten. Bhikharie stelt dat hij na de geruchten over de verkoop/overdracht van SML, reeds in een vroeg stadium enkele maanden terug op locatie is geweest om zelf te oriënteren. “Het bleek dus inderdaad dat die ondernemer beheersdaden begon uit te voeren, terwijl hij als president-commissaris daar juist erop moest toezien dat er geen belangenverstrengeling plaatsvond tussen zijn particulier bedrijf en zijn positie als president-commissaris bij SML”, aldus de BSP-voorzitter.

SML maken tot coöperatieve vereniging
Tijdens deze privatiseringsperiode in 2007 zijn ook 187 bereidverklaringen uitgedeeld aan oud-medewerkers van de SML. De bedoeling volgens de BSP-voorzitter was dat deze oud-medewerkers dan zelfstandig aan rijstbouw zouden gaan doen. “Er was uiteindelijk geen begeleiding naar de boeren toe, terwijl er ook geen kredietfaciliteiten waren. Hierdoor is dit ook verwaarloosd”, stelt hij. De BSP vindt nog steeds dat de SML een coöperatieve vereniging had moeten worden, waarbij de rijstboeren van Wageningen en de rest van Nickerie als rechtmatige eigenaren worden gezien. “Niemand heeft ooit aandacht daaraan geschonken, omdat men kapitalisten goedgezind wil zijn.”

‘Mensen moeten de bak in’
De vakbondsman ondersteunt de parlementariërs uit Nickerie, Jitendra Kalloe en Rachied Doekhie, met hun streven om deze wantoestanden bij het staatsbedrijf onder de aandacht van het breder publiek te brengen. Hij vindt echter dat alle parlementariërs, waaronder vooral de oppositie, haar stem luider moeten laten horen en moeten eisen om een strafrechtelijk onderzoek. “De samenleving in Wageningen moet ook niet zo passief blijven, want dit is misdadig. Mensen moeten de bak in”, aldus Bhikharie.

FR