Zondag 16 juni 2019

Het weigeren om meer te verdienen, is volgens NDP-parlementariër Rachied Doekhie een recht van iedere burger en politicus. Tegenover Dagblad Suriname vergelijkt de politicus deze kwestie met het winnen van de jackpot van een loterij. “Als je niet wint, mag je niets gaan halen. Maar als je wint, kan niemand jou ook verplichten om het geld te accepteren. Afstand doen van je eigen recht heeft niets te doen met de wet”, benadrukt de politicus. De NDP’er voert aan zich niet terug te kunnen vinden in de recente reacties van kabinetsdirecteur Eugene van der San en VHP-assembleelid Asiskumar Gajadien in het besluit van de NDP-fractie en de assembleeleden Raymond Sapoen en Diepakkoemar Chitan om middels een verzoek aan minister Gillmore Hoefdraad van Financiën, afstand te doen van hun verhoogde schadeloosstelling.

Dat het niet noodzakelijk is tot wetswijziging over te gaan om te voorkomen dat de verhoogde salariscorrectie wordt uitgevoerd, wordt volgens de kabinetsdirecteur in de media getypeerd als ‘de grootste onzin en stupiditeit’. Gajadien typeert deze handeling van de NDP-fractie als een grote grap. “Laten Van der San en Gajadien hun babbeltje doen. Deze mannen begrijpen niet waarover het gaat. Mi no wani a moni! Het lijkt erop alsof bepaalde mensen niets hebben begrepen over internationale normen, gedragscodes en opvoeding. Als Van der San zegt dat slechts als je in staat bent rechtsstatelijk te denken, je ook rechtsstatelijk kan handelen, dan zeg ik: je moet eerst mens zijn om verstand te hebben. Als je dus geen verstand hebt, ben je geen mens”, aldus de politicus.

FR