Woensdag 15 mei 2019

1Rachied Doekhie‘Ik ben niet aan een kant gezet door Bouterse’Strijd tegen Mahespalsingh gaat door

NDP-parlementariër Rachied Doekhie ontkent de hardnekkige geruchten alsof hij aan een kant zou zijn gezet door NDP-voorzitter en president Desi Bouterse. “Ik heb elke dag goed contact met de president, dus men kan niet zeggen dat ik door wie dan ook terzijde ben gezet. Ik heb mij gewoon niet herkiesbaar gesteld”, zegt Doekhie aan Dagblad Suriname. De NDP-parlementariër voert aan dat de relatie tussen hem en zijn ‘buddy’ Bouterse niet politiek gebonden is en dat hij op elk gewenst moment telefonisch in contact kan treden met het staatshoofd. “Wij blijven vrienden tot de dood”, aldus de NDP’er. Als volksvertegenwoordiger van het district Nickerie zal hij zich echter kritisch blijven opstellen en daar waar zaken mis gaan, blijven aankaarten. Daaronder vallen ook nog steeds de handelingen van zijn partijgenoot Johnny Mahespalsingh, waarover hij al een aantal maanden terug een rechtvaardige strijd heeft geleverd. De NDP-parlementariër benadrukt deze kwestie ook met Bouterse te hebben besproken. “Dat gebeurde niet in Nickerie, maar eerder. We hebben toen lekker thuis bij de president gezeten en zeker 8, 9 tot 10 uren gesproken”, stelt hij.

Mans genoeg zijn en ruggengraat tonen
Doekhie heeft zich de afgelopen maanden vooral gestoord aan de handelingen van partijgenoot, ondernemer en ooit goede vriend Johnny Mahespalsingh. Voor hem kon het niet door de beugel dat de regering de eens beste rijstfabriek op het westelijk halfrond, de Stichting Machinale Landbouw (SML), op een dubieuze manier heeft afgestaan aan Westland Sama Group, een bedrijf van Mahespalsingh. Daarnaast zou deze Mahespalsingh, die zelf ook een grote speler is bij de paarse partij in het rijstdistrict, volgens Doekhie ook nog bevoordeeld zijn met grote lappen grond en zou hij woekerwinsten maken uit verschillende projecten van de regering. De NDP-parlementariër dreigt nog steeds meer te zullen onthullen tijdens de begrotingsbehandeling van 2019. Doekhie benadrukt zijn kritische pad niet te hebben verlaten. “Zaken die zich hebben voltrokken en niet goed zijn, ga ik altijd als assembleelid moeten aankaarten. Toen ik in de oppositie zat, heb ik deze zaken sterk afgekeurd. Wanneer het nu dicht bij je bed is, dan moet je mans genoeg zijn en je ruggengraat en principes tonen door het te entameren. Dus zolang deze zaken niet gecorrigeerd zijn, ga ik erover blijven praten”, aldus de politicus.

President moest maanden terug hebben ingegrepen
De verdeeldheid onder de NDP’ers in Nickerie was duidelijk te merken tijdens de interne verkiezingen in december 2018 en weer in januari 2019. Nadat de verkiezingen in december 2018 werden uitgesteld, bleken 2 kandidatenlijsten te zijn ingediend in januari 2019. “Een paar mensen (Ramon Abrahams, red.) hebben toen daar vergaderd zonder alle structuren bij elkaar te roepen. Ik heb dat afgekeurd”, stelt Doekhie. Bouterse, in de hoedanigheid als voorzitter van de regeringspartij NDP, is toen zelf naar Nickerie vertrokken om de verdeeldheid die daar is ontstaan op te lossen. Er zijn toen consensuslijsten samengesteld in alle 5 ressorten en werden de besturen van de ressorten uiteindelijk op 13 januari bij enkele kandidaatstelling gekozen. Volgens Doekhie zijn de plooien ondertussen al gladgestreken. “De president heeft gedaan wat eigenlijk maanden terug gedaan moest worden”, aldus de NDP-parlementariër.

‘Ik hoop alleen dat zij bijleren’
Nadat de gelederen werden gesloten, zijn uiteindelijk Hanisha Jairam en Kenneth Donk gekozen in het hoofdbestuur. Roy Dalloesingh werd met Edgar van Genderen vervangen als voorzitter van de afdeling Nickerie. Doekhie zegt geen enkele twijfels te hebben in Donk vanwege de ervaring die deze partijgenoot heeft, maar houdt wel zijn hart vast voor de gebrekkige ervaring die Jairam heeft. In de afgelopen maanden heeft de NDP-parlementariër vaker kritiek geleverd op handelingen en besluiten van Jairam, die in het dagelijks leven ook districtsadministrateur is in Nickerie en president-commissaris van Canawaima. Voor nu krijgt zij het voordeel van de twijfel. “Ik hoop alleen dat zij bijleren en de ervaring die zij hebben, goed gebruiken voor de partij en vooral voor land en volk”, stelt Doekhie.

‘Het kan dat over 1½ jaar ik toch op de lijst kom’
De 64-jarige Doekhie maakt nu zijn derde opeenvolgende periode mee in het hoogste college van staat. Hij werd voor het eerst gekozen in 2005. Toen zat hij tijdens de regering Venetiaan-Sardjoe in de oppositiebanken. Daarna werd hij weer gekozen in 2010 en later in 2015. Volgens de NDP’er had hij kort voor de verkiezingen ook al besloten om vanwege gezondheidsredenen geen gooi te doen naar een derde termijn als volksvertegenwoordiger, maar vanwege het beroep dat toen op hem werd gedaan veranderde hij van gedachten. Een eventuele vierde termijn wordt echter niet volledig uitgesloten. “Het kan dat over 1½ jaar ik toch op de lijst kom als het nodig is. Als ze in de tijd Roger Milla weer hebben gehaald om weer voor Kameroen te scoren, dan bestaat altijd de mogelijkheid dat ik het in overweging neem. In de politiek kan je niet direct zeggen: klaar, punt, ik ga weg!”, aldus de politicus.

‘Ver in mijn hart voel ik mij vrij’
Als interim manager van het Streekziekenhuis Nickerie heeft Doekhie zijn eerste publiekelijke politieke taak volbracht. Gedurende 1996-2000 werd hij ook benoemd tot de burgervader van Nickerie. In die hoedanigheid heeft hij toen zijn geboortedistrict gediend. Ook was hij voor korte periodes dc in de districten Coronie en Commewijne. Ver in zijn hart voelt Doekhie zich vanwege zijn leeftijd goed om een beetje vrij te zijn. “Ik heb aan de wieg gestaan van de NDP. Overal waar de partij mij nodig heeft en waar ik mijn bijdrage kan leveren, ga ik dat doen. Maar u moet ook rekening houden, want a leeftijd e gwe tu. Ik ben een man van Bigi Pan, ik houd van jagen en varen. Nu heb ik ook meer tijd voor mijn kleinkinderen. Ik wil niet meer door 3 mannen naar DNA gesjouwd worden, zoals Lachmon dat deed”, aldus de politicus.

FR