Donderdag 24 mei 2018

Rachied Doekhie

Rachied Doekhie

“We hebben geen problemen met ze. Die mensen mogen vanaf nu tot Kerstfeest lopen”, aldus assembleelid en NDP-topper uit Nickerie, Rachied Doekhie in gesprek met Dagblad Suriname. De doelstelling van de vreedzame straatmanifestaties die worden gevoerd, is nog steeds niet duidelijk voor de politicus. “Je hebt mensen die voor hun plezier lopen, er zijn anderen die benzineprijs omlaag willen, terwijl ze niet eens een auto hebben. Er zijn ook mensen die met een Landcruiser komen, hun wagen mooi parkeren en meelopen en weer anderen willen de regering naar huis sturen.” Doekhie zegt dat hij er helemaal niet wijs van wordt met al de leuzen. “Laten die mensen hun huiswerk maken en een slogan maken”, is zijn ongevraagd advies.

Doekhie zegt met klem dat een regering naar huis sturen helemaal niet op straat gebeurt. “Dit moet in het parlement gebeuren.” Van het feit dat burgers scanderen dat de regering naar huis moet gaan, ligt hij beslist niet wakker. Het politieoptreden van recent dat heel veel tongen heeft losgemaakt in de samenleving, heeft volgens de NDP-parlementariër plaatsgevonden in het kader van het handhaven van de orde en de rust. “De politie was niet daar om de mensen tegen te werken, maar voor de orde en rust.” Volgens Doekhie zijn de leiders afgevoerd voor het afleggen van verantwoording aan de politie.

De NDP-topper benadrukt ook dat niet uit het oog verloren moet worden dat zich ook strafbare feiten hebben voorgedaan op straat. Burgers hebben zich schuldig gemaakt hieraan. “Wanneer een politieambtenaar gekleed in uniform jou aanmaant om de weg vrij te maken, moet je hem niet negeren.” Een burger heeft zich schuldig gemaakt hieraan. Hij schroomde er zelfs niet voor om een vuistslag te verkopen in het gelaat van de politieman. Doekhie laat een ernstig waarschuwend geluid horen. Indien de politie niet hard optreedt tegen dit soort taferelen kan dit heel gemakkelijk leiden tot anarchie en bandeloosheid. Dan wordt het veel moeilijker voor de regering om zaken in goede banen te leiden.

Asha Gajadien-Bhagwat