Maandag 18 februari 2019

Toerismedeskundige Rabin Boeddha

Toerismedeskundige Rabin Boeddha

Oprichten ministerie van ‘Toerisme, Transport, Cultuur en Natuur’

De Wereld Toerisme Organisatie (UNWTO), die gevestigd is in Madrid, verwacht dat het aantal wereldreizigers tegen het jaar 2020, ruim 1,8 miljard zal zijn, terwijl wereldwijd 1 op de 10 mensen in de reis- en toeristenindustrie zal werken. Internationale toeristenbeweging groeide in 2017 met een opmerkelijke 7% tot een totaal van 1.322 miljoen, volgens de nieuwste UNWTO Wereld Toeirsme Barometer. Dit sterke momentum zal naar verwachting in 2018 worden voortgezet met een percentage van 4% -5%. Dit is boven de aanhoudende en consistente trend van 4% groei sinds 2010 en vertegenwoordigt de sterkste resultaten in zeven jaar.

Toerismedeskundige Rabin Boeddha meent dat Suriname beter moet kunnen inspelen op de veranderende behoeften van de toerismemarkt in de wereld. Er is recent nog een Nationaal Strategisch Toerismeplan 2018-2030 (NST) ontwikkeld. Interessant vindt hij dat vrijwel alle relevante actoren aan dit plan heeft meegewerkt. Er werd hoop gecreëerd bij de sector. De toerismesector zou eindelijk planmatig aangepakt worden. Bij wisseling van de wacht op ministerieel niveau merkt hij echter een lichte vertraging in de zaak.
“Persoonlijk vind ik dat toerisme altijd een stiefmoederlijke behandeling heeft gehad”, stelt Boeddha. Het is begonnen bij het ministerie van Economische zaken. Daarna is de Stichting Toerisme Suriname opgericht. Vervolgens kwam er een ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT). Bij TCT heeft transport echter altijd de meeste tijd en energie weten te trekken. Toerisme was daar onderbelicht.
Thans is toerisme opgegaan in het organogram van het ministerie van Handel en Industrie.
Weer mogelijk bij een ministerie waar er minder aandacht zal zijn voor dit onderwerp, gezien Handel en Industrie op zich, al twee zware poten zijn. Boeddha loopt daarom rond met het idee voor de overheid, zoals het NST ook voorschrijft, om een apart ministerie van Toerisme op te richten. Een ministerie dat een eigen budget en zijn eigen bemensing heeft, om zodoende zaken slagvaardiger aan te pakken. “Toerisme is een croscuttng sector die dwars door alle ministeries en sectoren heen gaat”, stelt Boeddha.

Wat Boeddha hier in acht neemt, zijn transport, cultuur en natuur die alle bepalende rollen spelen in de compositie van de toeristensector. “Zonder transport is er geen toerisme mogelijk. Verder kunnen wij cultuur en natuur niet eruit laten. Dit doet denken aan het oprichten van een ministerie van ‘Toerisme, Transport, Cultuur en Natuur’.

Transport is het eerste waar toeristen vaak naar kijken, bij het uitkiezen van een destinatie. Zowel reizen naar als reizen in Suriname is een dure grap. Met het oog op het inderdaad ontwikkelen van de toerismesector, kan de transportsector haar prioriteiten beter stellen. Indien de toerismesector inderdaad het geld begint te verdienen, verdient de transportsector haar investeringen ook terug. En dat geschiedt alleen, wanneer deze twee sectoren met elkaar inderdaad verbonden staan.

Cultuur aan de andere kant komt momenteel volgens Boeddha niet tot zijn recht. Hij doelt op taal, kleding, godsdienst en culinair. Natuur (94% bos), kent ook een potentie, die tot nog toe niet is aangedaan. Indien toeristen hiervoor naar Suriname komen, en ook kunnen rekenen op goed georganiseerd transport, ziet Boeddha niet, waarom er geen leuke resultaten te boeken zijn.
Boeddha stelt hier voor NST geen enkel wijziging voor. Hij vindt het document heel goed. Het zou gewoon maar een administratieve handeling zijn, om het ministerie in elkaar te timmeren. Je krijgt zo een betere coördinatie van beleid en vooral budget”, meent de toerismeman. Op zo een manier hoeft toerisme niet meer het onderspit te delven qua politieke als financiële aandacht.

Kavish Ganesh