Dinsdag 19 februari 2019

De Vereniging van Volle Evangelie en Pinkstergemeenten in Suriname (VVEPS) protesteert ernstig tegen de geplande yogalessen bij het officieel bezoek van de president van India. De kerken stellen zich op het standpunt dat een deel van de leerkrachten en leerlingen op onze scholen gedwongen mee moeten gaan naar het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF), waar er in verband met de Internationale Yogadag speciale yogalessen worden verzorgd. Eerder is bekendgemaakt door de Surinaamse autoriteiten dat zo een 200 scholieren uit verschillende scholen gaan participeren aan de les op donderdag 21 juni. Als blijk van protest geven de leiders van VVEPS het advies aan ouders om hun kinderen thuis te houden op donderdag. Dit advies circuleert op social media. Volgens pastor Melvin Samuel van Harvest Ministries Suriname is het af te keuren welke overheid dan ook een geloof oplegt aan scholen.

“Ik geloof dat wij allen als Surinamers de almachtige God mogen danken dat we vredig met elkaar kunnen leven in deze multi-etnische, multiculturele en multireligieuze samenleving. Als ik de principes van de democratie goed begrijp, moet het de bedoeling zijn dat in zo een samenleving een ieder vrij moet zijn om te doen wat hij of zij als goed ziet, tenzij dat in strijd zou zijn met wet en recht. Ik denk dat dat een ieder vrij laat om het geloof van zijn keus aan te hangen en ook te proberen anderen op een vreedzame wijze te overtuigen dat die weg die hij/zij volgt de juiste is. Het mag echter nooit de bedoeling zijn dat we anderen datgene waarin wij geloven gaan opleggen. Het is dus zeker af te keuren als welke overheid dan ook probeert om een bepaalde religieuze activiteit te pushen op scholen waar er kinderen met verschillende religieuze achtergronden zijn”, zegt Samuel. Hij gelooft niet in yoga en zou absoluut niet willen dat zijn kinderen daarmee in contact komen. “Het zou goed zijn als de overheid zou besluiten zulke activiteiten buiten de school te houden en kinderen die nog niet in staat zijn een goede keuze voor zichzelf te maken, niet onnodig bij iets te betrekken waar ze later spijt van zouden kunnen hebben.”