Zaterdag 20 april 2019

Professor Sieuwnath Naipal

Professor Sieuwnath Naipal

De overheidsplannen die in voorbereiding zijn om onze oever te Weg naar Zee te beschermen, bestrijken ook het gebied waar professor Sieuwnath Naipal zich de afgelopen jaren voor heeft ingezet om de mangrove te behouden. Naipal zegt dat de regering al vanaf 2015 heeft besloten dat er ten gevolge van de overstroming maatregelen genomen moesten worden. “De bewoners waren verheugd”, brengt Naipal in herinnering. “Wij van de universiteit hebben toen aangegeven dat er ook een andere optie mogelijk is en in 2015 ben ik begonnen met het aanleggen van de eerste kwelder.” Een kwelder is een systeem dat voor landaanwinst zorgt, zodat de aanplant van mangrove mogelijk is. Op basis van die resultaten zijn er daarna nog zeven kwelders gebouwd.

Voorbeeld
“De regering zou ook het bewezen resultaat kunnen bestuderen om er een conclusie uit te trekken, want de resultaten liggen daar”, laat Naipal weten. “Als de regering voor een dijk kiest, dan zullen ze hun argumenten daarvoor hebben”, zegt de professor bedachtzaam. “Als onderzoeker van de universiteit kan ik alleen maar verwijzen naar ons voorbeeld dat daar ligt, en dat is voelbaar, tastbaar en zichtbaar. Het voorbeeld dat daar ligt is een feit. Mangrove staat aan het begin van onze voedselketen en levert vruchtbaar land op, het zorgt voor een bufferzone, en het is een kraamkamer voor garnalen en vissen.”

Kleidam
Naipal zegt echter momenteel nog niet op de hoogte zijn van de exacte ligging van de dijk, noch welke soort dijk aangelegd zal worden. “Er ligt reeds een kleidam en onze mangrove ligt daarvoor.” Dat het alleen om een dijk zal gaan sluit de professor uit, omdat er ook kanalen gegraven moeten worden. Wat de concrete gevolgen zullen zijn voor de mangrove-aanplant is voor Naipal nog onduidelijk. Inhoudelijk is hij niet op de hoogte van de plannen voor het aanleggen van een dijk. De aanplant van Naipal en team beslaat 600 tot 800 meter. “Wij hebben niet gemerkt dat de opgeworpen kleidam is aangetast. Ten oosten, waar we niet actief zijn geweest zijn er wel indacties die vragen om bescherming. Het aanleggen van de dijk zal acht kilometer tussen het crematieoord en de Brantimakasluis bedragen.

RB