Zaterdag 20 april 2019

Frontfoto 2In het auditorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo vond donderdag de proclamatie plaats van de Federatie van Bonden bij Overheidszorginstellingen (FBO). Deze nieuwe federatie bestaat uit vier overheidszorginstellingen en is alleen gericht op de overheidszorginstellingen. Het gaat om de Algemene Bond van Personeel in dienst van het Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis (Abplaz), de Bond Personeel in dienst van ’s Lands Hospitaal, de Bond Personeel in dienst van het Mungra Streekziekenhuis Nickerie en de Bond Personeel in dienst van het Psychiatrisch Centrum Suriname (BP-PCS).

De federatie streeft ernaar om het tekort aan middelen op te heffen. Ook het wegtrekken van het verplegend personeel wil de federatie indammen. “Het goede kader trekt weg, waardoor je zonder kader komt te zitten”, zegt Lloyd Pool, voorzitter van de FBO. Bovendien zal de FBO zich inzetten voor kwalitatief adequate zorg door goed gemotiveerde medewerkers. De verschillende bonden hebben de problemen besproken en zich op het standpunt gesteld om gezamenlijk aan verbeteringen te werken. Dit heeft geresulteerd in de oprichting van de FBO. De FBO zal met alle stakeholders binnen de gezondheidssector werken aan oplossingsmodellen.

Tijdens de proclamatie heeft voorzitter Pool de doelstellingen van de FBO gedeeld. “Het gezamenlijk opkomen voor algemene problemen binnen de gezondheidszorg, het bepalen van gezamenlijke visies, het uitwisselen van ervaringen, scholing en vorming, onderzoek, wetenschap en andere onderwerpen die noodzakelijk zijn voor de eenheid van optreden van de Federatie.” De FBO richt zich niet alleen op de problemen die te maken hebben met financiële middelen, maar ook op de zaken die normaal opgelost moeten worden. Pool noemt de werksfeer als voorbeeld. Bij het verzelfstandigen van de instellingen door de overheid is het belangrijk dat de bonden gezamenlijk de weg volgen en zich inzetten voor het behoud van het personeel. Het bestuur van de federatie bestaat uit de dagelijkse besturen van de verschillende aangesloten bonden.

RB