Woensdag 20 februari 2019

1Prijzen landbouwproducten bereiken een piekHaïtiaanse ingezetenen, die door de straten van Paramaribo venten met landbouwproducten, zijn een vertrouwd beeld aan het worden. De ijver en de inzet van het Haïtiaanse bevolkingsdeel worden gewaardeerd. Het zijn uitstekende landbouwers, die een bestaan opbouwen in Suriname door de inwoners te voeden.

Amsoi als graadmeter
Gemeld werd dat de prijzen van landbouwproducten in 2018 op dit moment het hoogst zijn. Tijdens het hoogtepunt van de regentijd waren de prijzen voor groente en andere gewassen half niet zo hoog, wordt afgelezen van de SRD 15 die op dit moment neergeteld moet worden voor een bos amsoi.

HD