Zondag 16 juni 2019

1FRONT President Bouterse decoreert  64 leden marrongemeenschap1

1FRONT President Bouterse decoreert  64 leden marrongemeenschap2Op 8 oktober 2018 heeft het staatshoofd in hoogst eigen persoon op basis van zijn grondwettelijke bevoegdheid in verband met de Dag der Marrons een aantal personen gedecoreerd. President Desi Bouterse moedigde tijdens zijn toespraak de Marrongemeenschap aan om het werk dat zij reeds hebben verzet, belangeloos voort te zetten en om mensen aan te moedigen en te bemoedigen een bijdrage te leveren aan die sociale cohesie. Gisteren zijn 64 personen, die door verschillende organisaties zijn voorgedragen, gedecoreerd. Deze personen ontvingen de eremedaille in zilver verbonden aan de Ereorde van de Palm, Eremedaille in Goud verbonden aan de Ereorde van de Gele Ster en Eremedaille in Goud verbonden aan de Ereorde van de Palm. Verder zijn enkelen gedecoreerd tot Ridder in de Ereorde van de Palm, Officier in de Ereorde van de Palm tot Commandeur in de Ereorde van de Palm. De president stelde dat 10 oktober een moment markeert in de wordingsgeschiedenis van Suriname. Vooral in de loop van de 18de eeuw was de koloniale machthebber in ons land genoodzaakt om mede namens de strijd die velen der Marrons hebben gevoerd, vrede met hen te sluiten. Deze nazaten van de toenmalige slaven hebben belangrijke waarden en normen gevestigd. Waarden en normen die de verdere ontwikkeling van de Republiek Suriname een wezenlijk onderdeel van haar cultuur en maatschappij uitmaken. “Bij de herdenking zullen wij aan deze waarden en normen herinnerd worden. We moeten dit blijven koesteren en op gepaste wijze blijven doorgeven aan de komende generatie”, verklaarde het staatshoofd. Verder stond de president stil bij de positieve waarden die zijn voortgekomen na de historische strijd. Waarden als loyaliteit, verdraagzaamheid, hulpvaardigheid, vredelievendheid, rechtvaardigheid, waarden die wij samen moeten blijven koesteren en uitdragen.

Regering ondersteunt brede aanpak nationale commissie
In het kader van de herdenking van de Dag der Marrons heeft de Nationale Commissie ter Herdenking van het Jubileumjaar van de Hindoestaanse Immigratie, Keti Koti en Chinese Immigratie, de herdenking van de Dag der Marrons ook op haar agenda staan. De commissie had bij haar installatie aangekondigd het accent te zullen leggen op samenwerken en samen doen, maar ook op kennisoverdracht van de verschillende culturen en op de verschillende waarden en normen. De regering ondersteunt deze brede aanpak. De president is zich ervan bewust dat de gemeenschappen in ons binnenland thans staan voor enorme uitdagingen als gevolg van de snelle economische en technologische ontwikkelingen in de wereld. De Marron van vandaag wordt net als iedere andere Surinamer met de gevolgen van globalisatie geconfronteerd. Deze snelle ontwikkelingen hebben verregaande invloed op het samenleven in het dorp, het gezinsleven, het economische bestaan van de dorpssamenwerking als de individuele dorpsbewoner, maar ook op het bestuurlijk systeem en geloofsopvattingen. “Zo zien wij een enorme trek van de bewoners naar het kustgebied en de roep voor wezenlijke veranderingen binnen het bestuurlijk systeem, onderwijs en gezondheidszorg, alsook rond de recente opvolging van de granman van de Sarmaccaners. Laten wij ons echter bewust zijn van hoeveel onrecht de voorouders hebben moeten ervaren. Echter moeten wij niet stilstaan en achteruit kijken.” De president bracht vervolgens in herinnering aan alle personen die gisteren gedecoreerd zijn, hetgeen hij reeds in 2013 had uitgesproken. En dat is “dat wij met zijn allen in Suriname de allerlaatste resten van het Nederlandse kolonialisme en het hokjes denken definitief zullen moeten laten”. Volgens de president is Suriname ruim 5 jaar later op de goede weg.

NK