Woensdag 20 februari 2019

Prahlad Sewdien

Prahlad Sewdien

Het is inmiddels geen onbekend fenomeen dat de agrariërs in Suriname veel te verduren hebben om hun productie in stand te houden. Tijdens de Dag der Agrariërs op 7 oktober 2018 heeft de voorzitter van de Federatie van Surinaamse Agrariërs (FSA), Prahlad Sewdien, dit niet onder stoelen of banken gestoken. “Het agrarisch veld is in paniek over wat er allemaal zal gebeuren”, benadrukte hij. Hiermee accentueerde hij de eventuele heffingen op de Surinaamse agrarische producten, die op de Europese markt afgezet worden. “Als wij straks invoerrechten moeten betalen op onze producten op de Europese markt, zitten we helemaal fout. Sommige landen geven aan dat we niet mogen exporteren als we niet op de EU-lijst voorkomen. Als we het verdrag van Economic Partnership Agreement (EPA) niet tekenen, gaan we nog meer markten verliezen”, liet Sewdien weten. De minister van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV), Lekhram Soerdjan, die eveneens aanwezig was bij de herdenking van de Dag der Agrariërs, stelde de agrarische ondernemers gerust dat de EPA-issues verholpen zullen worden. Hij hield de aanwezigen voor dat er in dit kader op korte termijn een brainstormsessie zal volgen. De minister streeft daarnaast ook voor het in werking treden van het Agrarisch Kredietfonds (AKF), zodat de agrariërs tegen een lage rente kredieten kunnen aangaan bij de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB).

KSR