Vrijdag 19 april 2019

Frontfoto 2Donderdag 16 augustus 2018 is de regering akkoord gegaan met het uitreden van de politie uit Fiso. Dit is donderdag tijdens de algemene ledenvergadering aan de leden van het Korps Politie Suriname bekendgemaakt. Vicepresident Ashwin Adhin, althans de regering, is akkoord gegaan met de eis van de leden. De politie zal in september zoals gepland meegaan met de verhoging van de CLO. Officieel ontvangen de leden van de sterke arm eind oktober hun nieuwe bezoldiging. Per 1 oktober moet de bond de nieuwe loonreeks van de politie indienen en eind van die maand zal de politie een goed gewaardeerd loon ontvangen. De bond heeft de leden nog niet doorgegeven hoeveel procent verhoging zij zullen krijgen. Er is wel gezegd dat het voor een ieder bevredigend zal zijn.

Dagblad Suriname heeft in verband hiermee gesproken met enkele politiefunctionarissen en zij gaven aan dat zij het wachten al beu zijn. Zij gaan het deze twee maanden daarom heel rustig aan doen. Indien eind oktober de verandering niet merkbaar of niet naar tevredenheid is, zullen zij andere stappen ondernemen. Er heerst binnen het KPS ontevredenheid over de functies binnen het korps en bovendien klagen de leden van voortrekkerij. De politiemensen hebben er al schoon genoeg van en geven daarom de regering nog een kleine ruimte van twee maanden.

Saskia Bandhan