Woensdag 20 maart 2019

De politieambtenaren van Nickerie hebben hun misnoegen geuit tegenover Dagblad Suriname over het beleid dat gevoerd wordt door de pas aangestelde regiocommandant van West, Letitia Forster. “Nog nooit in mijn politiecarrière heb ik dit meegemaakt. Deze mevrouw weet niet met anderen te communiceren. Zij bejegent en behandelt haar medewerkers alsof zij te doen heeft met kleuters. Naar de gemeenschap toe is haar communicatie wel correct. Zij voert een dictatoriaal beleid en wel in de zin van ‘ik ben de persoon die hier te zeggen heeft en niemand staat boven mij’.” Volgens de politie van Nickerie was dit district een gezegend district, met bijna geen zware misdrijven. “Nu ook niet, maar dit kwam mede door de inzet van de politie. Sinds haar aantreden in dit gewest is het Korps Politie Suriname (KPS) verworden tot een ‘kapotte politie Suriname’. De ambtenaren vinden de leiding van het korps niet deskundig meer.” Dagblad Suriname heeft de regiocommandant ettelijke malen gebeld voor een reactie, echter was zij niet bereikbaar

Meer Binnenlands Nieuws