Zaterdag 20 april 2019

1 PLO-leden willen overgaan tot actie .1De leden van de Particuliere Lijnbushouders Organisatie (PLO) zijn zeer verhit over het uitblijven van de beloofde tweede tranche van de brandstofcompensatie. Daarom zullen zij middels het voeren van actie de overheid van repliek dienen, indien de overmaking van de brandstofcompensatie tot uiterlijk 16 februari a.s. geen feit wordt. De betaling van de tweede tranche moest in de derde week van januari 2019 plaatsvinden, echter is er hiervan nog steeds niets terechtgekomen. Het betreft hier het resterend deel van de brandstofcompensatie voor de periode van april tot en met juni 2018.

Alhoewel de overheid op kwartaalbasis behoort over te maken, blijkt dat dit de laatste tijden niet het geval is. Zo was er bij de recente uitbetaling door PLO op 10 januari 2019 slechts een budget vrijgemaakt van SRD 4 miljoen, terwijl de overmaking door de overheid normaliter gesteld is op SRD 8 miljoen. Tal van bushouders zijn daardoor nog niet uitbetaald. “Iedere keer horen we van de overheid de smoes dat PLO haar huiswerk niet heeft gemaakt, maar ook al worden alle stukken ingediend, dan nog wordt de overmaking van de brandstofcompensatie op de lange baan geschoven. We zijn geen kinderen; de overheid moet haar verantwoordelijkheid kennen”, aldus een verhitte PLO-lid tegenover Dagblad Suriname.

KSR