Zondag 19 augustus 2018

Onlangs heeft de voorzitter van de Surinaamse Bushoudersorganisatie (SBO), Suraj Sahadew-Lall, wederom uitlatingen gedaan over de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) in een tv-programma. Daarbij deed hij overkomen alsof een zekere PLO-lid, dat een bandenzaak bezit, een verborgen agenda heeft, doordat de persoon in kwestie op dinsdag gehoor heeft gegeven aan de oproep van het ministerie van Openbare Werken, Transport & Communicatie (OWT&C) om de particuliere bussen te herregistreren. “En dit brengt Sahadew-Lall verkeerd naar de media; hij vertelt dat ik tegen de voorzitter heb gehandeld, terwijl ik juist in opdracht van de PLO-voorzitter heb gehandeld. Dit is bovendien niet de eerste registratie waaraan PLO meewerkt, er is al een aantal registraties achter de rug”, zegt het PLO-lid, wiens naam door het slijk zou zijn gehaald, tegenover Dagblad Suriname. Het ziet er in eerste instantie uit als een zeer klein akkefietje, echter beweert het PLO-lid dat dergelijke uitlatingen slechts bedoeld zijn om de PLO te breken. Daarom acht hij het nodig om de snode plannen van de SBO-voorzitter te ontmantelen. Het PLO-lid vermoedt dat Sahadew-Lall in een wraakzuchtige stemming is als gevolg van de geringe opkomst op 9 mei 2018 bij zijn allereerste SBO-vergadering.

KSR