Zondag 19 augustus 2018

Uitbetaling brandstofcompensatie van de week

De landelijke herregistratie van de particuliere bussen ondervindt momenteel geen stagnatie. Dit bevestigt de Particuliere Lijnbushoudersorganisatie (PLO) tegenover Dagblad Suriname. Bij de start van de herregistratie op maandag riep PLO de bushouders op om hieraan geen medewerking te verlenen. PLO was namelijk van mening dat dit slechts een vertragingstactiek is om de uitbetaling van de alsmaar cumulerende achterstand van de brandstofcompensatie uit te stellen. Aan het eind van deze maand is er sprake van een betalingsachterstand van 8 maanden. Om die reden had PLO op maandag een gesprek aangevraagd met de leiding van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), welke overigens ook voortgang heeft gevonden. Daarbij hebben betrokkenen besloten om de herregistratie voortgang te laten vinden onder de voorwaarde dat een deel van de brandstofcompensatie deze week wordt uitbetaald. PLO vraagt derhalve om ondertussen mee te werken aan de herregistratie van de bussen.

KSR