Woensdag 23 januari 2019

Dit jaar geen loop
Caricom Jeugdambassadeurs en korps hebben in het kader van de Internationale Dag ter Uitbanning van Racisme en Discriminatie op 21 maart enkele activiteiten gepland. Het thema van het jaar is ‘Stop racisme en discriminatie’ en de slogan ‘Let’s have peace and unity, give people equal opportunity’. Jeugdambassadeurs Samaidy Akima en Eugenio Bruce hebben gesproken over de agenda voor die dag. Er zal een plakkatenproject georganiseerd worden. Er zullen in alle districten landelijk op de commissariaten plakkaten onthuld worden, waarop de boodschap van antiracisme en antidiscriminatie verwoord is. Het Jeugdkorps heeft een enquête uitgevoerd onder ruim 3000 jongeren op voj- en vos-scholen in Paramaribo, Wanica en Commewijne. Uit dit onderzoek is gebleken dat jongeren meer voor de gezelligheid komen naar de jaarlijks georganiseerde Antidiscriminatieloop, terwijl deze activiteit bedoeld is om de bewustwording over uitbanning van racisme en discriminatie op te voeren. Er is dit jaar dus besloten om geen loop te organiseren. Het ligt in de bedoeling om jongeren met dit initiatief bewuster te maken over de uitbanning van discriminatie en het districtsniveau te stimuleren. Het schrappen van de loop van het jaar zal enigszins ook kostenbesparend werken.

Tijdens de anti-discriminatieweek was de antidiscriminatieloop doorgaans het hoogtepunt van de activiteiten. De loop heeft de toets der kritiek niet doorstaan, vanwege het feit dat men dit alleen als een gezellige, luidruchtige samenkomst van jongeren zag, die de kans om zich extra te amuseren en te feesten, zich niet voorbij liet gaan. De Caricom Jeugdambassadeurs (CYA’s) hebben menig keer geprobeerd orde hierin te brengen door diverse regels te introduceren. Zo mochten jongeren niet met afgeknipte truitjes komen opdagen en de loop moest ten allen tijde netjes geschieden. Ook werd het alcoholgebruik in de gaten gehouden. In de afgelopen 2 jaren werd aangegeven dat de loop succesvol en rustig was verlopen. Dit jaar zou het de 15de editie van de antidiscriminatieloop zijn.