Vrijdag 22 maart 2019

PL houdt persconferentieDe Pertjajah Luhur (PL) hield donderdag een persconferentie in verband met ‘het jaar voor de verkiezingen’. De PL is bezig met de voorbereidingen waarbij aangegeven wordt wat de voornemens zijn. Op 27 januari worden de verkiezingen voor het hoofdbestuur gehouden. Paul Somohardjo startte zijn betoog met de aanval op de pg door de president. De PL-voorzitter ziet hierin een afleidingsmanoeuvre om niet te hoeven praten over de grote drugsvangst van 2.300 kilogram. “Het volk wordt zo misleid en afgeleid door niet over de drugsvangst te praten”, zei Somohardjo. Hij zegt dat ‘een onzichtbare hand’ er mogelijk voor zorgt dat er nog geen aanhoudingen zijn in de zaak, omdat het om een grote vangst gaat. “Als we niet oppassen dan zijn we op weg naar een drugsstaat”, waarschuwde Somohardjo.

De PL-voorzitter zei dat zijn partij zich klaarmaakt voor de verkiezingen. Onze instituten zijn in stelling gebracht, Ruben Soetosenojo is belast met de leiding over de Adviesraad. Ook de Vrouwenraad, die onder leiding staat van Elisabeth Sowma, is operationeel. Het wetenschappelijk bureau staat onder leiding van Nasier Eskak. Somohardjo gaf nog niet prijs wie de trekker wordt van de ‘analyse- en strategiecommissie’ vanwege de gevoeligheid in dit stadium. De registratie en herregistratie van de leden zijn in volle gang. De partij verzorgt momenteel ook kadertrainingen. In het partijbestuur zal een uitbreiding plaatsvinden van 27 leden in het hoofdbestuur en 11 in het partijraadbestuur. Dit zal worden uitgebreid van 15 naar 51 leden.

Vlooien van kippen
In Indonesië zou een kleine partij als HVB vergeleken worden met vlooien van kippen. “Vlooien zijn niet dodelijk, maar wel hinderlijk”, zei de PL-topman. In de partijraad zal de uitbreiding van 11 naar 31 leden plaatsvinden. Het hoofdbestuur zal een weerspiegeling zijn van het Surinaams volk, waarbij iedereen inspraak krijgt. De mensen zullen niet de functie van een muurbloempje vervullen.

Kandidatenlijst
“Om de eenheid te accentueren, zal niet zoals bij andere partijen met meerdere kandidatenlijsten worden gewerkt, maar met één kandidatenlijst. Bij PL werken wij volgens het principe van gotong royong: samen werken, samen delen, samen winnen. Ook de Jongerenraad en de Vrouwenraad krijgen stemrecht.”

Nasier Eskak
Somohardjo had de primeur om mee te delen dat Nazir Eskak ingezet zou worden voor de partij in het district Wanica. Eskak is hoofdbeleidsadviseur op het ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa), die thuis gezet is door minister Mike Noersalim, die tevens de voorzitter is van HVB. Aanleiding hiervoor was dat Eskak aanwezig was op de feestvergadering van PL op 1 december. Als voorganger van deed Eskak een gebed en hield een korte preek. Een week later werd Eskak buiten spel gezet. Binnen het geloof bekleedt Eskak een hoge functie. Hij is namelijk een geestelijk leider. “Eskak is thuisgezet door Sapoen, nu gaat Eskak Sapoen voorgoed thuiszetten”, was het statement van Somohardjo.

Waidoe
Over William Waidoe was Somohardjo neutraal. “Tot nu toe heb ik hem niet kunnen betrappen op een leugen.” Somoharedjo liet een document zien waaruit blijkt dat Waidoe heeft bewilligd. “De PL heeft kader genoeg, als hij toch gaat is het ‘no sweat’. De PL is in staat om iedereen te vervangen, want wij hebben kader genoeg”, liet de Paul Somohardjo tot slot weten.

RB

Meer Binnenlands Nieuws