Donderdag 21 juni 2018

“In de haast afgelopen periode hebben wij een aantal momenten stilgestaan bij de plaats en de rol van functies in onze samenleving die constitutioneel zijn ingebed en waarvan het heel belangrijk is om daar nimmer aan voorbij te gaan”, zo begon de procureur-generaal (pg), Roy Baijnath Panday, gisteren zijn toespraak op het politieopleidingscentrum. Een groep politieambtenaren werd gisteren op die locatie bevorderd tot een naast hogere rang. Dit zal volgens de pg zeker bijdragen tot het versterken van de Korps Politie Suriname (KPS). Versterking van de organisatie, in die zin dat zij die inspecteur zijn geworden vooruit zullen moeten kijken op het dragen van meer verantwoordelijkheden wanneer zij door de Juspol-minister als bevoegd gezag worden aangesteld.

“De wetgever heeft ervoor gekozen om u dienende binnen het KPS uit te rusten met bevoegdheden, niet met machtsmiddelen. Dat moet u uzelf heel goed realiseren. Uiteindelijk gaat het erom dat u in de voorhoede staat. Wij horen weleens mensen binnen en buiten Suriname zeggen ‘u bent de gatekeeper als politiefunctionaris om waarden en normen te kunnen handhaven in het land’. Met name die normering welke wij tegenkomen bij wetten, bij overtreding waarvan er straf op staat. De bevoegdheden kunnen pas worden gehanteerd wanneer tegenover de politie iemand staat, ten aanzien van wie op basis van feiten en omstandigheden een verdenking is geuit. Zonder verdenking, geen hantering van bevoegdheden”, stelt de pg.

Hij riep de hulpofficieren op om hierover geen concessies te doen. “Eerst het etiket van verdenking opplakken, voordat u nadenkt over welke bevoegdheden u zult hanteren om de waarheid aan het licht te brengen”, gaf hij mee. Het omkeren van deze werkwijze levert volgens Baijnath Panday een onrechtmatige daad op, met consequenties voor de staat en de hulpofficier in kwestie. “Wij hebben de rol op ons genomen om correct te handelen, om respect af te dwingen. Dat kunnen wij bereiken door ons handelen alleen. Tegen de tijd dat u zult afzwaaien (geldt ook voor mij) zal de samenleving, moeten zeggen ‘het is jammer dat u weggaat’. Op de dag dat zij zeggen ‘het is gelukkig dat u weggaat’, heeft u een groot probleem gecreëerd voor uzelf”, stelt de topper van het Openbaar Ministerie.

In de afgelopen jaren zijn er momenten geregistreerd, waarop hulpofficieren ernstig over de schreef zijn gegaan. Bevoegdheden zijn gehanteerd met een duidelijk ander oogmerk dan strafvordering. “Er staat ons dan niet veel keus over dan om de minister te adviseren, betrokkene, die bevoegdheid te ontnemen. Laat dat u niet overkomen”, aldus de pg. Hij besloot met te stellen dat de dienende taak aan de samenleving op een respectvolle wijze tot uiting moet komen. Dit was dezelfde procureur-generaal in wie de president onlangs middels een schrijven het vertrouwen had opgezegd. Het schrijven moet nu worden gezien als niet verzonden, maar heeft in de afgelopen periode flink rumoer doen ontstaan binnen de samenleving.

Kavish Ganesh

Meer Binnenlands Nieuws