Maandag 18 juni 2018

Petronas country manager Khairul Hamidi Bin Khalid

Petronas country manager Khairul Hamidi Bin Khalid

Petronas Suriname Exploration & Production BV is voornemens om in de eerste helft van de maand november 2017 een 3 dimensioneel seismisch onderzoek te verrichten in block 48 offshore Suriname. De Maleisische petroleummaatschappij gaat op zoek naar hydro olie in dit deel van het Surinaams territoir. Block 48 is een gebied van ruim 3215 km² groot. Het ligt ruim 230 km van de kust van Suriname. Er zal gewerkt worden in een waterdiepte van tussen de 1800 tot 3500 meters. De studie zal 8 tot 10 weken in beslag nemen. Om tot deze exploratie missie over te kunnen gaan, diende Petronas een milieu-effectenstudie (EIA) uit te voeren. De resultaten van de studie, vervat in een rapport, liggen tot 12 september nog ter inzage voor het publiek bij het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos). De resultaten werden gisteren in een publieke consultatie gepresenteerd.

Uit het rapport blijkt dat er wel minimale effecten zullen optreden als gevolg van deze activiteit van Petronas. Echter nam de oliemaatschappij ook maatregelen mee in het rapport om de effecten te reduceren tot minimaal of te negeren. Op basis hiervan concludeert het bedrijf dat op het fysiek, biologisch en socio-economisch milieu geen significante effecten te verwachten zijn.

De publieke consultatie was bedoeld voor mogelijke aanvullingen of aanpassingen richting het eindrapport. Opmerkelijk tijdens de vragenronde was vooral de wijze waarop het publiek aan informatie zou kunnen komen. Door een vertegenwoordiger van WWF Guyanas werd opgemerkt dat toegang tot informatie minder soepel verloopt. Uit de zaal werd ook opgemerkt dat mensen graag, voordat zulke publieke consultaties worden gehouden, willen beschikken over de voorlopige resultaten die tijdens de consultatie worden gepresenteerd. Benadrukt werd dat de documenten bij het Nimos ter inzage liggen. Zij kan niet buiten de procedures handelen door zelf de informatie prijs te geven als die al aan Nimos is aangeboden. Ook Nimos (die in beginsel als stille waarnemers in het publiek zou zitten) gaf in haar verdediging aan dat mensen de informatie kunnen opvragen bij het Nimos. De kritiek werd uiteindelijk door de WWF Guyanas-vertegenwoordiger richting het Nimos gekanaliseerd. Petronas country manager Khairul Hamidi Bin Khalid gaf aan dat deze issue in het vervolg als verbeterpunt wordt meegenomen. Ook werd opgemerkt dat Petronas een presentatie houdt voor het publiek, zonder erbij te vermelden welke contractor het seismisch onderzoek zal verrichten. Het blijkt dat het bedrijf nog geen contractors heeft uitgekozen. Dit werd opgemerkt, gezien de contractors degenen zijn die het veldwerk zullen doen en uiteindelijk ook een deel van dit EIA zouden moeten vormen. De opmerkingen dienen in het eindrapport te worden opgenomen. Vervolgens zal het worden ingediend bij het Nimos. Nimos zal bepalen als Petronas groenlicht krijgt voor dit onderzoek.

Petronas is een contractor van Staatsolie. Het contract tussen de 2 partners omvat exploratie en productie voor 30 jaren. Dit is de tweede blok waar Petronas Exploratie activiteiten zal uitvoeren. In 2016 werd gestart op block 52 (oppervlakte van 4749 k m²). Petronas is op beide gebieden de enige operator. Dit bedrijf werkt met een andere operator in block 53. Daar is Petronas 30% partner, samen met Cespa (25%). De operator is Apache (45%).

Het bedrijf is al sinds april 2013 actief voor de kust van Suriname. Het is de 5de grootste olieproducent in de wereld. Het staatsbedrijf, met als zetel in Kuala Lumpur, is gestart met 8 mensen en telt momenteel wereldwijd rond de 51.000 werknemers.

Kavish Ganesh