Maandag 25 maart 2019

Het concept van vrijheid en onafhankelijkheid van de pers zal in het huidig leven van enkele burgers een principe zijn dat onmogelijk is om te begrijpen. Men heeft de nodige basisscholing daarvoor niet doorlopen en op volwassen leeftijd zich ook niet onderworpen aan enige mate van scholing, ontwikkeling en opvoeding. We refereren aan het incident bij de wedstrijd tussen WBC en Notch. Deze wedstrijd werd live uitgezonden via ATV, standaard met medewerking van Telesur. Na de wedstrijd heeft de goed spelende maar toch verliezende coach Verwey een nette interview afgestaan zoals het betaamt na een wedstrijd van een hoogste divisie van een land. Hij gaf weer blijk van een degelijke opvoeding te hebben gehad in de sport en daarin een behoorlijke ontwikkeling te hebben doorlopen. Vooral het geduld dat coach Verwey opbracht na zo een pijnlijke verlies van een team dat zelfs beter speelde dan de tegenstander, is een teken dat de man een goede opvoeding en ontwikkeling in de sport heeft doorlopen. Het tegenovergestelde zagen wij bij de leiding van het team van Notch. Wat in de eerste plaats opviel, was weer het geblaf. Een kijker die pas de tv zou aanzetten, zou vermoeden dat we even in een oorlogsgebied waar alle beschaving is weggeschoten, waren beland. De SVB heeft clubs gecertificeerd, maar is in de screening niet volledig geweest. Clubs moeten geleid worden door heren, volwassen mannen die een bepaalde ontwikkeling hebben doorgemaakt. Het moet geleid worden door heren die de zichtbare en onzichtbare lijnen die op en rondom het sportveld zijn getrokken, kunnen respecteren. En uiteraard ook dames van hetzelfde kaliber. Het kopen van spelers uit welk land dan ook is totaal geen teken dat men bezig is om het voetbalgebeuren in Suriname te verheffen, het kan juist het bewijs zijn van decadentie en visieloos voetbalbestuur.

In elk geval viel het inderdaad op dat een zogenaamde eigenaar van Notch zich richtte tot de camera en weer met agressief gebaar en taal voorkwam dat de trainer van Notch een interview afstond aan ATV, die de mediarechten van de SVB heeft opgekocht. Met het bezitten van de mediarechten van een competitie, komen rechten mee voor de mediabedrijven die de wedstrijd uitzenden en komen er verplichtingen voor de teams waaronder de trainer en ook spelers. Meedoen in een competitie waarin de mediarechten zijn verkocht, betekent het accepteren van deze voorwaarden. De SVB behoort deze regels te hebben voorgehouden aan de clubs en de SVB wordt aangeraden om ook in talen buiten het Nederlands bepaalde clubs tegemoet te treden, want nu blijkt dat men de taal van de SVB niet heeft begrepen. Wat kinderachtig is, is dat men van ATV verwacht dat ATV zich laat dwingen om bepaalde wedstrijden wel en bepaalde wedstrijden niet uit te zenden. Het uitzenden van wedstrijden is een zeer goede ontwikkeling met alleen maar winnaars. Het is een nieuw concept dat geld kost en waarmee mediabedrijven die pas daarmee zijn begonnen op een bepaalde manier moeten dealen. We stellen ons voor dat wedstrijden die in het stedelijk gebied worden gespeeld door op den duur alle clubs van het land, gemakkelijke logistiek en financieel te coveren zijn, dan steeds uit te rukken naar locaties in het uiterste westen of oosten van het land. Er dient begrip te zijn voor de logistieke en financiële keuzes die gemaakt worden in de dienstverlening. Bovendien hebben mediabedrijven ook het recht om de keus te maken waar ze mede in acht nemende de veiligheid, wel gaan met hun dure apparatuur en waar niet. Wat ook een rol speelt is dat er in sommige thuiswedstrijden van bepaalde clubs het lijkt alsof we opeens in een ander werelddeel zijn beland wat betreft de omgangsvormen en de taal die men gebruikt op de tribunes. Er wordt veel uitgescholden op de tribunes en dat is dan allemaal live op de tv te horen. Er zijn stadions waarvan de thuisclubs van oordeelzijn dat er uitgescholden mag worden op de tribunes, bestuursleden doen keihard mee. De burgerij is er geen voorstander van dat het staatsbedrijf wedstrijden uitzendt vanuit stadions waar keihard op de tribunes wordt uitgescholden. Er zijn thuisstadions waar ook aanvallen door het publiek worden gericht aan alles wat van Paramaribo komt, zowel bezoekende teams als de mediawerkers en de arbiters. Als de mediawerkers uit hun veiligheid ervoor kiezen om deze stadions te mijden, dan hebben wij alle begrip daarvoor.

Over de wedstrijd heeft de SVB terecht de opmerking gemaakt dat de zogenaamde clubeigenaar van tribune naar spelersbank liep alsof hij nooit zelf in de schoolbanken heeft gezeten. Op de spelersbank mogen alleen spelers en officials van de club plaatsnemen die op het wedstrijdformulier zijn ingevuld, zijn naam stond er niet in ingevuld. Het gedrag van deze toevallige clubeigenaar is een teken dat hij geen respect heeft voor zichzelf, zijn district, zijn club, zijn coach en nog minder voor Suriname en de SVB. Het respect dat hij heeft voor de coach bleek uit de wijze waarop hij blaffend zich tot hem richtte om hem van de pers af te houden. Hoeveel respect deze coach voor zichzelf heeft, zal later blijken als we hem weer terug zien of niet.

Wat wel opvallend is dat bestuursleden van clubs in de hoogste klasse niet eens de ‘decency’ kunnen opbrengen om netjes gekleed voor het bestuur te verschijnen. De SVB zou het niet moeten accepteren dat in een officiële meeting van een competitie die nu een bepaalde Fifa-licentie draagt, officials verschijnen in een korte broek en slipper. Er zijn clubs die erop uit zijn om alles kapot te maken wat ze in de voetbal aanraken. De SVB moet kort metten maken met deze clubs en de andere clubs beschermen.