Woensdag 15 mei 2019

Frontfoto 2Ruby A., Bianca H., Angela A. en Erna A. ontkennen dat zij in totaal SRD 860.000 aan standgelden van de Centrale Markt Paramaribo achterover hebben gedrukt. De 4 personeelsleden van de markt moesten zich gisteren verantwoorden voor de groene tafel. De valsheid in geschrifte en verduistering hebben plaatsgevonden tussen mei 2017 en september 2018. De getuige Anoushka S. vertelde aan kantonrechter Duncan Nanhoe dat de markt in totaal een bestand heeft van ongeveer 2.000 marktventers, waardoor per week ongeveer een bedrag van SRD 40.000 tot SRD 50.000 in kas binnenkwam. Op weekbasis rekent de Centrale Markt naast standgelden ook op inkomsten vanuit de parkeerplaats, een ijsfabriek, poortentree en de toilettengroep. De 4 vrouwen waren alleen belast met de inkomsten van de standgelden. Het viel de getuige echter op gegeven moment bij de financiële administratie op dat de wekelijkse stortingen teruggevallen waren naar SRD 21.000.

Standhouder betaalde SRD 1500, maar SRD 10 werd ingeboekt
De marktleiding rook dat er iets mis was en vroeg de originele kwitanties die de marktventers als kwijting hadden ontvangen op om die te verifiëren met bedragen en kwitanties die ingeboekt waren van de financiële afdeling. Toen kwam aan het licht dat de nu 4 aangehouden personeelsleden over een lange periode kwitanties hebben uitgeschreven, waarvan de bedragen op de originele betalingsbewijzen verschilden. Zo bleek dat de standhouders hogere bedragen hadden betaald, maar dat veel lagere bedragen werden ingeboekt. Anoushka noemde als voorbeeld een geval, waarbij een standhouder SRD 1500 had betaald, maar slechts SRD 10 was ingeboekt. Opvallend genoeg waren het deze 4 vrouwelijke personeelsleden die de kwitanties hadden uitgeschreven. Daarnaast bestaat het vermoeden dat ook boetegelden zouden zijn achtergehouden.

‘Daarom zijn zij gelijk naar de media gerend’
Het verdampen van bijkans SRD 860.000 en het onderzoek heeft volgens haar voor behoorlijke opschudding en vrees gezorgd onder standhouders, die keurig hun standgelden hebben betaald, waardoor ook de marktleiding behoorlijk kritiek heeft moeten incasseren. Volgens deze getuige was het opvallend dat Ruby ondanks haar overplaatsing naar de Vreedzaam Markt toch haast elke dag terug te zien was op de Centrale Markt. Deze verdachte op haar beurt verwijt juist Anoushka en de rest van de marktleiding ervan meer te weten over hoe het geld is weggesluisd. “Daarom hebben zij de media platgelopen met hun verhaal over de SRD 860.000”, stelde zij. Alle 4 verdachten vermoeden dat de overige 3 medewerkers van de afdeling meer over de diefstal weten en vinden dat de marktleiding hun in bescherming neemt. “Als je mij beschuldigt, kom dan met bewijzen”, was de reactie van Bianca. Deze zaak wordt op 9 april verder behandeld. Alle 4 vrouwen zijn eerder in vrijheid gesteld.

FR